Úprava otváracích hodín

Počas zimných sviatkov prelomu rokov 2017/18 bude zberný dvor (stredisko triedeného zberu) otvorený pre občanov nasledovne:

23.12.2017 sobota zatvorené
25. a 26.12.2017 pondelok, utorok zatvorené
27.-29.12.2017 streda – piatok otvorené od 6:00 do 14:00 h
30.12.2017 sobota – otvorené od 7:00 do 13:00 h
1.1.2018 pondelok zatvorené
2.1.2018 utorok otvorené od 6:00 do 16:00 h
3.1.2018 streda otvorené od 6:00 do 18:00 h
4.1. a 5.1.2018 štvrtok, piatok otvorené od 6:00 do 16:00 h
6.1.2018 sobota zatvorené

Za pochopenie ďakujeme.

Tlačová správa

Pre nadchádzajúcu sezónu zimnej údržby bol vypracovaný Spoločný operačný plán zimnej údržby (SOPZÚ) mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Ide o základný organizačný dokument, pre zaistenie zjazdnosti a schodnosti infraštruktúry statickej a dynamickej dopravy v Dubnici nad Váhom, ktorého zámerom je opäť o niečo vpred posunúť kvalitu a efektivitu komunálnych služieb.

Tento plán určuje práva a povinnosti vedenia mesta a spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Stanovuje podmienky a pravidlá výkonu zimnej údržby. Určuje prioritné komunikácie pre zimnú údržbu a zároveň vymedzuje tie komunikácie v Dubnici nad Váhom, ktoré nie sú zahrnuté do základného plánu zimnej údržby. Pre informovanosť občanov vyplýva z tohto spoločného dokumentu povinnosť zverejniť zoznam komunikácií vyňatých zo základnej zimnej údržby:
Pokračovať v čítaní: Tlačová správa

Nové lavičky a smetné koše v meste

Minulý týždeň a v týchto dňoch naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., osádza po meste nové lavičky a smetné koše. Nahrádzame staré a poškodené, ktorých stav už dosiahol hranicu únosnosti a rentabilitu údržby. Zároveň niektoré osádzame aj na takých miestach, kde doteraz neboli. Doplňujeme a zahusťujeme tak sieť už existujúcich, aj podľa požiadaviek obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.

V inventári tak pribudne 30 nových lavičiek a 12 nových uličných smetných košov. Novinkou bude osadenie 4 košov pre psie exkrementy, ktoré budú vybavené aj plastovými vreckami pre ich zber. Rozmiestňujú sa po námestí sv. Jakuba (od kaštieľa až po kruhový objazd). Tento „experiment“ v našom meste už síce bol a neosvedčil sa, doba však pokročila ďalej a mesto Dubnica nad Váhom opätovne pristúpilo k tomuto variantu, aj na základe ohlasov obyvateľov. To ako sa budú chovatelia psov rozumne správať a efektívne zaobchádzať s plastovými vreckami sa odrazí v budúcnosti, v tom či bude pokračovať osadzovanie takýchto špeciálnych košov na miesta kde to bude potrebné a užitočné.

Gymnazistky v akcii

Pred dvoma týždňami prvá partia žiakov Dubnického gymnázia premaľovala tie časti podchodu za železničnú trať, ktoré zničili vandali posprejovaním a čmáranicami. V sobotu 21. 10. 2017 sa pod vedením učiteľa Mgr, Art. Martina Gašpara objavila v podchode druhá partia z tej istej školy. Päť dievčat chcelo zhmotniť nápad jednej z nich a namaľovať na schodisko priľahlé k sídlisku Za traťou symbol zatraťákov – smutnú vŕbu.

Celá akcia získala výraznú podporu vedenia mesta, ktoré ju cez našu spoločnosť, TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., aj materiálne zabezpečilo. O tom že sa vec naozaj podarila, sa môžete presvedčiť na pár fotografiách:

« 1 z 2 »

Úprava križovatiek a nové parkovisko na Podháji

Už viac rokov sa v našom meste – Dubnici nad Váhom, kladie dôraz na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry. Vykonávajú sa opravy ciest,  chodníkov a budujú sa nové. Asi najviditeľnejšou je výstavba nových parkovísk, keď prírastok parkovacích miest za posledné roky nám môže závidieť väčšina obcí a miest Slovenska.

Potrebných úprav sa dočkala aj jedna z najdôležitejších komunikácií v Dubnici nad Váhom, cesta spájajúca Hasičskú a Hurbanovu ulicu, chrbtica dopravy obsluhujúca sídlisko Pod hájom a časť „Účko“, ktorej sa dotýkajú tri stavby, zahrnuté do jednej „akcie“. V týchto dňoch sme Dubničanom „odovzdali do užívania“ dve z nich..

Prvou je upravená križovatka pod Účkom. Okrem vybudovania nového prechodu a chodníku pre chodcov sme tu upravovali profil pravej krajnice (smer od Hasičskej), ktorého pôvodné zalomenie ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky a neprirodzene zasahovalo do plynulosti dopravy.

Druhou stavbou je úprava križovatky pod Dutafom. Ostro tvarované oblúky križovatky vytvárali veľmi úzke hrdlo s permanentnými kolíznymi situáciami priamo v križovatke. Neprirodzene vysoké betónové obrubníky pritom neustále ohrozovali každé prechádzajúce motorové vozidlo.

« 1 z 3 »

Obe tieto miesta po rekonštrukcií si už ako vodiči, respektíve ako chodci môžete užiť. Zostáva len dokončiť montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na nové stožiare. Na križovatke pod Dutafom v týchto dňoch robíme aj rekonštrukciu súvisiacich chodníkov a dokončujeme terénne úpravy okolia.

Treťou a poslednou stavbou tejto akcie je výstavba nového parkoviska pri bytových domoch 963 a 964. O tom že aj na tejto stavbe to začalo „frčať“ sa môžete presvedčiť sami. Každý deň je viditeľná zmena a odvedený kus práce, aby už začiatkom zimy parkovisko slúžilo obyvateľom priľahlých bytových domov.