Pripravované zmeny v odpadovom hospodárstve

16.9.2016 sme rozhodnutím Okresného úradu v Ilave, odboru SOŽP, č. 2016/001200-010 OND, museli prispôsobiť otváraciu dobu a obmedziť vykonávanú činnosť strediska triedeného zberu (zberný dvor) na Sládkovičovej ulici. Zároveň bol týmto rozhodnutím vydaný súhlas na vykonávanie činnosti zberného dvora iba do 31.12.2017. Neskôr bol súhlas s vykonávanou činnosťou rozhodnutím č. 2017/000977-010 toho istého úradu predĺžený.

Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol takto na základe žiadosti skupiny občanov, obyvateľov ulíc Sládkovičova a Hviezdoslavova. Ich domy sú v susedstve našej prevádzky zberného dvora a prekáža im zvýšená hlučnosť, prašnosť a väčší výskyt motorových vozidiel.

Nakoľko sa nám dodnes nepodarilo doriešiť nové priestory, v ktorých by sme umiestnili prevádzku zberného dvora, žiadali sme Okresný úrad v Ilave o nové predĺženie súhlasu. Na ústnom pojednávaní, aj v prítomnosti zástupcov dotknutých obyvateľov, sme museli pristúpiť na nový kompromis a obmedzenie prevádzky zberného dvora na Sládkovičovej ulici.

Rozhodnutím č. 2018/00587-004 OND, OÚ v Ilave, odbor SOŽP, zo dňa 12.4.2018, sme zaviazaný:

Pokračovať v čítaní: Pripravované zmeny v odpadovom hospodárstve

Dubnická envirojar 2018

21. apríla sa oficiálne začala už tradičná Dubnická envirojar. Jej úlohou je očista mesta a jeho okolia od neporiadku a čiernych skládok. Poslaním je do povedomia občanov zasiať potrebu nutnosti trvalej ochrany nášho životného prostredia. Začiatok celého cyklu akcií sa už tradične spája s Dňom Zeme (22.4.) a končí Svetovým dňom životného prostredia (5.6.)

Pracovne sa však envirojar začala už 11. apríla v zasadačke mestského úradu, na stretnutí predstaviteľov mesta, našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sa do akcie zapájajú. Tradične sú to Dubnický rybári , dobrovoľní hasiči a všetky záhradkárske a chovateľský spolok. Týmto zoznamom však výčet všetkých zúčastnených ani zďaleka nekončí. Do Dubnickej envirojari sa zapájajú aj žiaci Dubnických škôl, rôzne záujmové združenia a organizácie, súkromné firmy a v neposlednom rade aj skupiny občanov, či jednotlivci, ktorým naozaj na našom meste záleží.

« 1 z 5 »

Pokračovať v čítaní: Dubnická envirojar 2018

Rekonštrukcia mostu na DUTAF

Jedným z dedičstiev minulosti v Dubnici nad Váhom je v dnešnej dobe nevyhovujúci stav dopravnej infraštruktúry. Aj preto v minulom roku TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. vykonala stavebné úpravy dvoch takýchto miest, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky a komplikovali dopravnú situáciu. Určite sa Dubničania potešili úprave križovatiek pod Dutafom a pri obytnom bloku „Účko“. Rekonštrukcie sú síce svojim stavebným rozsahom menšie, ale veľmi významne prispievajú ku komfortu a bezpečnosti automobilovej dopravy a chodcov.

klikni pre zväčšenie obrázku:

Tento rok je na rade most cez potok vedúci na DUTAF. Športovo – kultúrne centrum s tenisovými kurtmi, minigolfom a futbalovým ihriskom s umelým povrchom je hodne navštevované. Koná sa tu každoročne aj významná časť medzinárodného Dubnického folklórneho festivalu.

Pokračovať v čítaní: Rekonštrukcia mostu na DUTAF

Nová technika na dvore TSM Dubnica nad Váhom

Sme radi každému kroku, ktorý posúva našu spoločnosť, TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. vpred a prináša tak väčšiu kvalitu v službách, ktoré poskytujeme obyvateľom a mestu Dubnica nad Váhom. A sme radi, že Vám môžeme predstaviť hneď dva takéto kroky, dva nové kusy techniky:

Prvým kusom, ktorým sa môžeme pochváliť a ktorý ste mohli v meste pri práci vidieť od minulého týždňa, je nová lisovacia nadstavba na zmesový komunálny odpad z malých uličných košov. Je osadená na podvozku Multicar M27B. Prínosom tohto stroja je najmä efektivita, ale v neposlednom rade aj ekológia a hygiena práce.

Druhý kus novej techniky môžete uvidieť pri činnosti už v najbližších dňoch, pri kosení mestských trávnikov v lokalitách, ktoré má v starostlivosti naša spoločnosť. Ide o výkonnú, profesionálnu traktorovú kosačku Etesia, s hydraulickým košom. Doplní tak svoju staršiu sestru na našom dvore, ktorú sme zakúpili ešte v roku 2015 a ktorá sa nám veľmi osvedčila.

TSM Dubnica nad Váhom po zime 2017/18

Zima sa skončila. Pre našu spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. to znamená nástup jarných prác. Začali sme s očistou mesta po zimnej údržbe. S odstránením inertného posypového materiálu z ulíc nášho mesta nám pomáhajú aj odsúdení na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

« 1 z 3 »

K prvým jarným činnostiam, ktoré vykonávajú naši zamestnanci, patrí aj údržba zelene v lokalite, ktorú má v starostlivosti naša spoločnosť. Zbieranie popadaných suchých konárov po zime na trávnikoch, orezy stromov, či zostrih živých plotov a kríkov je už vo finále.

Bohužiaľ, počasie si robí čo chce. Zima prešla už v apríli do nezvykle vysokých, až letných teplôt, čo nám robí škrt v plánovaných činnostiach. Jar trvala „týždeň“ – ešte sme ani neukončili čistenie mesta po zime a už musíme nastúpiť na kosenie trávnikov…