Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu

Z dôvodu, že dňa 1.10.2021 bude skládka Luštek z technických dôvodov zatvorená, TSM Dubnica nad Váhom ako vývozca komunálneho odpadu musí prispôsobiť aj vývozy komunálneho odpadu v meste Dubnica nad Váhom.

Na základe uvedeného oznamujeme občanom zmenu v termíne vývozu komunálneho odpadu v presune vývozu z piatka 1.10.2021 na štvrtok 30.9.2021. Prosíme preto o sprístupnenie smetných nádob v uvedenom termíne.