údržba verejnej zelene

2015_09_21-DSC_5137

TSM Dubnica nad Váhom zabezpečuje na základe zmluvy s mestom údržbu zelene v lokalitách:

  • Prejta
  • cintorín Dubnica nad Váhom – stará časť, cintorín Dubnica nad Váhom – nová časť, cintorín Prejta, cintorín Lieskovec
  • (lokalita č.3.) ulica Školská, námestie Sv. Jakuba, Centrum I, kostol a okolie, ulica Gagarinova
 lokalita výmera zelene m2  trávniky m2
 Prejta  52 101 32 302
 Mestské cintoríny  – 24 926
 lokalita č. 3.  109 697 95 115
 spolu 161 798  152 343 

Okrem lokality č. 3, Prejty a cintorínov TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečuje aj kosenie tzv. okrajových lokalít.

Mapa lokalít údržby mestskej zelene v Dubnici nad Váhom:
Dubnica-zeleňMapa lokalít údržby mestskej zelene v Prejte:
Prejta-zeleň
fotogaléria s tématikou údržby mestskej zelene

« z 4 »

Články s témou „údržba zelene“

Ešte nikdy za posledné roky (okrem zimných mesiacov), tak často a pozorne nesledovali zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. predpoveď počasia, ako po tieto týždne. Sme si totiž vedomí, že máme „resty“ v podobe nevykosených lokalít údržby mestskej zelene. Ak to podmienky čo len trošku dovoľujú, vyrážame - rovnako ako dnes a aj keď len na pár hodín (v prestávkach medzi dažďom), aby sme pokračovali a pokosili čo sa dá. Mokrá, hustá a vysoká tráva kladie značne väčšie požiadavky nie len na fyzický výkon zamestnancov, ale aj na techniku. Pri každom vysypaní koša, ktorý sa plní enormnou rýchlosťou nasekanou biomasou, treba vyškrabávať z útrob mechanizmu veľké množstvo mokrej nabitej trávy, aby bol stroj, aj keď len so zvýšeným výkonom schopný pokračovať v ...
21. apríla sa oficiálne začala už tradičná Dubnická envirojar. Jej úlohou je očista mesta a jeho okolia od neporiadku a čiernych skládok. Poslaním je do povedomia občanov zasiať potrebu nutnosti trvalej ochrany nášho životného prostredia. Začiatok celého cyklu akcií sa už tradične spája s Dňom Zeme (22.4.) a končí Svetovým dňom životného prostredia (5.6.) Pracovne sa však envirojar začala už 11. apríla v zasadačke mestského úradu, na stretnutí predstaviteľov mesta, našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sa do akcie zapájajú. Tradične sú to Dubnický rybári , dobrovoľní hasiči a všetky záhradkárske a chovateľský spolok. Týmto zoznamom však výčet všetkých zúčastnených ani zďaleka nekončí. Do Dubnickej envirojari sa zapájajú aj žiaci Dubnických škôl, rôzne záujmové ...
Začiatok týždňa poznačil extrémne silný vietor, ktorý spôsobil v meste vyvrátenie väčšieho počtu stromov. Všetky nehody spájal jeden spoločný ukazovateľ – plytko koreniace dreviny. Tento fakt vnucuje prehodnotenie stratégie údržby verejnej zelene a nastoľuje otázky riešenia nevhodných a prerastených drevín v našich uliciach. Našťastie výčiny extrémneho počasia a vyvrátené stromy nespôsobili žiadnu ujmu na zdraví, alebo na majetku Dubničanov. Pre odstránenie následkov kalamity v čo najkratšom čase naša spoločnosť nasadila všetky dostupné kapacity ...
V čase od mája do októbra je to hlavná náplň strediska údržby verejnej zelene. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide každoročne o monotónnu a opakujúcu sa činnosť, nie je to pravda. Každý rok je špecifický. Ten súčasný nám priniesol hneď z kraja jari vysoké teploty, ktoré znamenali skorý začiatok vegetačného obdobia. Vytiahli zeleň z koreňov do výšky. Po ňom nasledujúce, dlhotrvajúce obdobie chladnejšieho a hlavne na zrážky veľmi bohatého obdobia, spôsobili divoký rast tráv. Bohužiaľ, práve daždivé počasie nám neumožnilo nastúpiť do terénu tak ako si situácia vyžadovala. Po viac ako troch týždňoch intenzívnych prác na údržbe verejnej zelene, aj s využitím sobôt a práce nadčas, môžeme ale povedať, že sa nám darí postupne sklz v kosení eliminovať a lokality, ktoré zmluvne obhospodaruje naša spoločnosť TSM ...
Dubnica nad Váhom je jedným z najzelenších miest Slovenska, aj vďaka činnosti našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Dnes sa svojho nového a vytúženého trávnika, presnejšie jeho výsevu na plochách poškodených opravami IS, dočkali aj obyvatelia bytového domu č.: 35 na sídlisku CI ...
Máj je nie len lásky čas, ale aj čas prebúdzania sa prírody do života po zime a čas jarného upratovania. To naše, Dubnické, sa nesie najmä v tradičnej Enviro-jari. Celomestská akcia, do ktorej sa veľmi intenzívne zapájajú aj TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., sa začala 22. apríla na Deň Zeme a vyvrcholí 5. júna 2017, Svetovým dňom životného prostredia. Úlohou našej spoločnosti je zabezpečiť množstvo brigád, konaných v rámci celej Enviro-jari, najmä technicky. Či už ide o pracovné a ochranné pomôcky, alebo vrecia na zber odpadu, ale aj pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, ich odvoz a následnú likvidáciu vyzbieraného odpadu. Stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou tradičného čistenia potoka Dubnička našimi rybármi a členmi dobrovoľného hasičského zboru, nad ktorým každoročne preberá patronát aj ...
Aj dnes sme sa snažili pomôcť Champion Clubu v ich smelom pláne, revitalizácií športovo - rekreačnej zóny na Studničke pod Ostrým vrchom. Odstraňovali sme náletový podrast mulčovačom v tom rozsahu, v akom to terén dovolil. Úsporu mnohých hodín manuálnej práce na jeho odstraňovaní môžu premeniť na inú činnosť ...
Gesto pre mesto - Rekonštrukcia športovo-rekreačnej zóny Studnička. Tak znie celý názov akcie, ktorú vymyslela partia z Champion Clubu v Dubnici nad Váhom. Rozum, srdce a svaly - a tak by sa zasa dala charakterizovať celá vec ktorú naplánovali. Výhrou v SMS hlasovaní sa im podarilo zabezpečili vďaka grantu nemenovanej banky určitú sumu, s pomocou ktorej zabezpečili materiál na rekonštrukciu sedení a ohniska na Prvej studničke. A aby toho nebolo málo, podujali sa aj celú prácu vykonať. Pre nás a pre naše mesto. Hoci je „veľká brigáda“ plánovaná až na 6. a 7. mája, už tento, posledný aprílový víkend za zišli aby odstránili všetko čo by mohlo prekážať v revitalizácií celého areálu: vytrhaním starých sedení, vykopaním obludných betónových pätiek a ...
V našom meste má už dlhú a bohatú históriu množstvo akcií v rámci Dubnickej envirojari. Zmyslom tohto snaženia je vyčistenie mesta a okolitej prírody od pozostatkov a čiernych skládok, ktoré tam zanechali neporiadnici. Jednou z prvých akcií s týmto cieľom v roku 2017 bola aj brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom na Nádrži v Prejte - v kooperácií s TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., keď sme technicky zabezpečili brigádu, následne odviezli a zlikvidovali viac ako tridsať vriec roztriedených plastov, skla a iného odpadu ...
Ešte ani poriadne „neuschol atrament“ na našom poslednom príspevku, v ktorom popisujeme a návštevníkovi našich web stránok približujeme v základných rysoch problematiku výrubu stromov v našom meste, a už sa musíme k téme vrátiť znova. Pri odstraňovaní starého jaseňa, ktorý svojou veľkosťou – takmer 2 metre po obvode kmeňa pri koreni - by sa hodil viac do lesa, či parku, ako do obytnej zóny v meste, sme boli natočení na video. Až potiaľto by to bolo v poriadku. Teda do toho momentu, keď sa opäť dostal k slovu syndróm internetu a sociálnych sietí v komentároch pod videom. Najväčšiu výpovednú hodnotu majú priložené fotografie, ktoré názorne a dostatočne odpovedajú na všetky vyslovené, aj nevyslovené otázky. Názorne ukazujú ako bol prerastený jaseň nebezpečný svojmu okoliu a prečo musel byť, tak ako iné stromy ...
Loading...