oznamy

Oznamujeme obyvateľom Dubnice nad Váhom, že zberný dvor (stredisko triedeného zberu) na ul. Andreja Sládkoviča 1678/21 bude počas Veľkonočných sviatkov, v dňoch: 30.3.2018 (piatok) 31.3.2018 (sobota) 2.4.2018 (pondelok) ZATVORENÝ! Zároveň oznamujeme občanom, že dňom 3. apríla 2018 otvárame mestské kompostovisko na ul. Športovcov č. 673 (areál bývalej práčovne). Otváracie hodiny mestského kompostoviska zostali nezmenené: pondelok – piatok (apríl – september) 10:00 – 18:00 (október – november) 9:00 – 17:00 sobota (apríl – november) 8:00 – 12:00 s obednou prestávkou od 12:00 do 12:30 ...
Čítať Viac
Oznamujeme občanom, že v termínoch: utorok 9.1.2018 štvrtok 11.1.2018 pondelok 15.1.2018 budeme na území mesta Dubnica nad Váhom vykonávať zber vianočných stromčekov. Občania, ktorí majú záujem o odvoz, nech vyložia stromčeky a čečinu, bez zvyškov ozdôb, ku kontajnerom (rodinné domy pred dom). Ďakujeme ...
Čítať Viac
V piatok, 8.12.2017 bude zberný dvor (stredisko triedeného zberu) z technických príčin otvorený len do 12:00 h! Za pochopenie ďakujeme ...
Čítať Viac
Počas zimných sviatkov prelomu rokov 2017/18 bude zberný dvor (stredisko triedeného zberu) otvorený pre občanov nasledovne: 23.12.2017 sobota zatvorené 25. a 26.12.2017 pondelok, utorok zatvorené 27.-29.12.2017 streda - piatok otvorené od 6:00 do 14:00 h 30.12.2017 sobota – otvorené od 7:00 do 13:00 h 1.1.2018 pondelok zatvorené 2.1.2018 utorok otvorené od 6:00 do 16:00 h 3.1.2018 streda otvorené od 6:00 do 18:00 h 4.1. a 5.1.2018 štvrtok, piatok otvorené od 6:00 do 16:00 h 6.1.2018 sobota zatvorené Za pochopenie ďakujeme ...
Čítať Viac
V dňoch 2.8. až 4.8.2016 bude vývoz komunálneho odpadu z dôvodu extrémnych teplôt vykonávaný v čase od od 5:00 do 13:00. Za pochopenie ďakujeme ...
Čítať Viac
Vývozca odpadu, spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., oznamuje občanom, že vývoz odpadu počas Veľkonočných sviatkov bude prebiehať bez obmedzenia, t.j. aj vo Veľký piatok aj vo Veľkonočný pondelok. Žiadame preto občanov, aby neblokovali svojimi zaparkovanými vozidlami počas týchto dní prístup ku kontajnerom, aby bolo možné vykonať vývoz odpadu. Ďakujeme za pochopenie. Zberný dvorkompostovisko sú vo Veľký piatok  (14.4.2017) a vo Veľkonočný pondelok  (17.4.2017) zatvorené. V sobotu 15.4.2017 sú otvorené v stanovenej dobe: kompostovisko od 8:00 h do 12:00 h zberný dvor od 7:00 h do 13:00 h ...
Čítať Viac
Oznamujeme občanom, že mestské kompostovisko na ulici Športovcov, oproti zimnému štadiónu, je od apríla pre obyvateľov mesta otvorené. V roku 2017 je mestské kompostrovisko v správe TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Na mestské kompostovisko môžete doviezť a bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad: pokosenú trávu, lístie, konáre a iný zelený bioodpad... Z kompostoviska si môžete bezplatne odobrať kompost na zúrodnenie svojich záhrad. Pri odovzdávaní odpadu zo zelene sa riaďte pokynmi uvedenými na našej web stránke a pokynmi pracovníka kompostoviska. Otváracie hodiny mestského kompostoviska: apríl až september:    pondelok – piatok od 10:00 h do 18:00 h október až november:    pondelok – piatok od 9:00 h do 17:00 h sobota: 8:00 – 12:00 h Obedná prestávka je od 12:00 h do 12:30 h ...
Čítať Viac
Oznamujeme občanom, že v sobotu 7.1.2017 bude ZBERNÝ DVOR – STZ z organizačných dôvodov ZATVORENÝ!            Ďakujeme za pochopenie ...
Čítať Viac
V prílohách (pod článkom) Vám prikladáme rozpis vývozu triedených zložiek odpadu, a to aj pre rodinné domy a malé  bytovky v Dubnici n/V a Prejte,  aj pre bytové domy v Dubnici nad Váhom. Aké zmeny prináša rok 2017?
  1. Horné a dolné Kolonky budú mať vrecový zber s Prejtou
Najdôležitejšou zmenou je zmena rozdelenia Dubnice pri zvoze triedeného odpadu vo vreciach od rodinných domov a malých bytoviek. Doteraz bol vývoz zvlášť z Prejty a zvlášť z Dubnice. Keďže Dubnica sa rozrastá a bolo náročné na sily a čas zvládnuť zber vriec za jeden deň, pre rok 2017 sme časti Dubnice Horné a Dolné Kolonky pričlenili k vývozu, kedy vykonávame zber v Prejte. Takže pozor, obyvatelia Horných a Dolných Koloniek, žlté, modré a čierne vrecia vykladajte vtedy, keď je v Kalendári triedeného zberu uvedené: „papier Prejta, Kolonky“, či ...
Čítať Viac
Oznamujeme občanom, že počas nadchádzajúcich zimných sviatkov (od Vianoc po Troch kráľov) bude stredisko triedeného zberu (zberný dvor) otvorený nasledovne: 24. - 26. 12. 2016 - zatvorené (dni pracovného pokoja) 27. - 30. 12. 2016 - utorok až piatok - otvorené od 6:00 do 14:00 31. 12. 2016 - sobota - zatvorené 2. - 3. 1. 2017 - pondelok, utorok - otvorené od 6:00 do 16:00 4. 1. 2017 - streda - otvorené  od 6:00 do 18:00 5. 1. 2017 - štvrtok - otvorené od 6:00 do 16:00 6. 1. 2017 - piatok - zatvorené (deň pracovného pokoja) Za pochopenie ďakujeme ...
Čítať Viac
Oznamujeme návštevníkom strediska triedeného zberu (zberného dvora), že sme nútení s účinnosťou od 16.9.2016 zmeniť - na základe vydaného rozhodnutia Okresného úradu v Ilave, odbor SOŽP - otváraciu dobu tohto strediska nasledovne: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 6:00 do 16:00 streda od 6:00 do 18:00 sobota od 7:00 do 13:00 Ďakujeme za pochopenie ...
Čítať Viac
Prevádzkovateľ zberného dvora, spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. oznamuje občanom: v zmysle §72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nie je možné odoberať odpadové pneumatiky na zbernom dvore. Pneumatiky je možné odovzdať distribútorom pneumatík (predajcovia pneumatík a pneuservisy), ktorí majú povinnosť vykonávať spätný zber odpadových pneumatík. Na základe uvedeného žiadame občanov, aby odovzdávali odpadové pneumatiky v súlade so zákonom. Na zbernom dvore PNEUMATIKY od 1.7.2016 NEODOBERÁME. Ďakujeme za pochopenie ...
Čítať Viac
Ako ste už asi zaznamenali z televízie či iných médií, nový zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu. Čo to znamená? Ostatné komunálne odpady – triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný odpad – môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné zbery, ktoré  zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) – náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto Dubnica nad Váhom. Drobný stavebný odpad (je to odpad z prestavieb, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za  komunálne ...
Čítať Viac
S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku 60. rokov nás náhle opustil drahý kolega a kamarát p. Peter Kvasnica. Úprimnú sústrasť môžete rodine a pozostalým vyjadriť na rozlúčke so zosnulým 23.3.2016 o 14:30 na cintoríne v Dubnici nad Váhom. Zostaneš navždy v našich srdciach a spomienkach ...
Čítať Viac
Z dôvodov vysokej návštevnosti zberného dvora počas sobôt a faktu že zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, ktorí obsluhujú ľudí dovážajúcich separovaný odpad nemajú vyhradený čas a možnosť sa riadne najesť, meníme čas otvorenia prevádzky zberného dvora nasledovne: otvorené 7:00 - 11:30 zatvorené - 11:30 - 12:00 (obedná prestávka) otvorené 12:00 - 18:00 Ďakujeme za pochopenie ...
Čítať Viac