Informácia k augustovému termínu vývozu separovaného odpadu

Informácia k augustovému termínu vývozu separovaného odpadu pre rodinné domy a malé bytové domy – plasty

Mesto Dubnica nad Váhom upozorňuje obyvateľov rodinných domov na chybnú informáciu v júlovom čísle Dubnických novín.

Na záverečnej strane júlového čísla novín, venovanej odpadu, je chybne uvedený harmonogram vývozu plastov. Správny harmonogram vývozu plastov je totožný s kalendárom triedeného zberu Dubnica nad Váhom, ktorý obdržali obyvatelia rodinných domov a malých bytových v úvode roka. Platné termíny vývozu plastov od rodinných domov a malých bytových domov sú teda nasledovné:

Dubnica                              23. 8. 2023

Prejta, Kolonky                 30. 8. 2023        

 

Redakcia Dubnických novín sa ospravedlňuje za chybné uverejnenie informácie