oprava a údržba komunikácií

« z 4 »

články s témou „oprava a údržba komunikácií“

Jednou z mnohých činností, vykonávaných našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., zabezpečujúcich chod mesta Dubnica nad Váhom, je aj riešenie vzniknutých krízových a havarijných situácií. Najčastejšie to bývajú škody po vyčíňaní počasia, alebo vandalov. V stredu 8. februára objavili naši pracovníci, pri vyriezaní prerastených a nebezpečných drevín na námestí Sv. Jakuba, v parku medzi kaštieľom a pohostinstvom Jakub, zosuv povrchových vrstiev pôdy do podzemia. Vytvorená diera v trávniku bola už na prvý pohľad nebezpečná svojou značnou hĺbkou. Vo štvrtok, 9. februára sme začali so sanáciou nežiadúceho javu. Keďže podzemný priestor vykazoval známky inžinierskych sietí, celá akcia bola koordinovaná s pracovníkmi MsÚ Dubnica nad Váhom a rovnako aj s dotknutými organizáciami. Vyjadrenie plynárov k možnému rozvodu plynu bolo negatívne. Rovnako sa po obhliadke miesta ...
Čítať Viac
Zimná údržba komunikácií je jednou z „najviditeľnejších“ činností, ktoré TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vykonávajú. Zároveň je aj jednou z najnáročnejších. Zásadným faktorom, ovplyvňujúcim jej výkon je totiž počasie. A to ako vieme, je nie len vrtkavé, ale sa aj ťažko predpovedá, najmä v horizonte presahujúcom viac dní. A práve počasie, so všetkými svojimi témami s ním spojenými (popri zdraví, politike a športe), je aj jednou z najčastejších tém rozhovorov. Prispôsobili sme sa dobe. Dialóg sa stal menej zaujímavým a obľúbili sme si vyjadrovať sa pomocou elektronických (sociálnych) médií. Jednoduchosť a dostupnosť takéhoto spôsobu vyjadrovania umožňuje veľa „rozprávať“ najmä tým, ktorí by inak mlčali. Počúvali by tých čo vedia a majú čo povedať. Polopravdy, fabulácia, subjektívny a jednostranný uhol pohľadu, podporený vulgarizmom sa stáva fenoménom dnešnej doby. Preto sme ...
Čítať Viac
Prvý sneh zimy 2016 -17 neznamenal pre TSM  Dubnica nad Váhom s.r.o. aj začiatok zimnej údržby. Tá sa začala v skutočnosti podstatne skôr. Fyzicky prevenčnými posypmi už v polovici novembra 2016. V prvom rade ale organizačným, technickým a materiálovým zabezpečením, prebiehajúcim počas celého roku. Z materiálového zabezpečenia sú pre zimnú údržbu najdôležitejšie tri komodity  a ich dostatočné zásoby (množstvo zásob pre začiatok sezóny v tabuľke): inertný posypový materiál (kamenná drť) 120.000 kg chemický posypový materiál (cestárska soľ) 40.000 kg motorová nafta 10.000 litrov Zoznam technického zabezpečenia zimnej údržby, pripravené stroje a mechanizmy pre sezónu zimnej údržby 2016 - 17: Nákladný automobil Liaz sypač, odhŕňač 3x traktor s radlicou v závese odhŕňač Multikar sypač, odhŕňač 2x Unicom sypač, odhŕňač Locust nakladač ...
Čítať Viac
Jeseň vrcholí a my sa už viac dní venujeme, samozrejme okrem pravidelných činností nutných pre chod mesta, čisteniu verejných priestranstiev a komunikácií od napadaného lístia. Výkony veľkého zametača, malého Buchera, vysávača lístia, traktorových kosačiek - ktoré čistia rozľahlé trávniky a techniky na odvoz, dopĺňa veľký podiel ručnej práce našich zamestnancov. Ako sa už stalo Dubnickým folklórom, niektorí užívatelia sociálnej siete si neodpustili štipľavé poznámky, vulgarizmy a osobné invektívy, ak podľa nich nebolo lístie na miestach kam ho neustále tlačilo prúdenie vzduchu okamžite odstránené. Môžeme ich však ubezpečiť,  že všetka naša práca pri údržbe verejnej zelene a komunikácií postupuje podľa harmonogramu. Aj keď sa im zdalo, že nás nie je vidieť tam kde si to oni predstavujú, my nespíme, ale robíme to čo treba. V čase ...
Čítať Viac
Čas sviatku Dušičiek, pre niekoho Pamiatka zosnulých, sa nezadržateľne blíži. Sme radi že sa našej spoločnosti minulý týždeň podarilo zrealizovať malý príspevok k spríjemneniu času, stráveného medzi našimi blízkymi, ktorý už nie sú medzi nami. V urnovom háji na starom Dubnickom cintoríne sme dokončili dva nové chodníky a prispeli sme tak k skultúrneniu pietneho miesta. O príchode tohto sviatku, ktorý sa dotýka asi každého z nás, svedčí aj zvýšené upratovania a skrášľovania hrobových miest, čo má za následok preplnené zberné nádoby na oboch našich cintorínoch. Aj preto sme sa operatívne rozhodli posilniť dva plánované a pravidelné vývozy o minimálne tretí, vykonávaný v strede týždňa, aj napriek tomu, že tento ešte nebol odobrený a schválený príslušným oddelením Mestského úradu v Dubnici nad Váhom ...
Čítať Viac
Jednou z častí mesta, ktorej údržbu verejnej zelene zabezpečuje podľa zmluvy s mestom Dubnica nad Váhom naša spoločnosť, je aj nový cintorín. Dnes zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. ale nevykonávali v tejto lokalite obligátne kosenie trávy. Zamestnala ich nie menej dôležitá prevencia. Božia muka, ktorá je dominantou ústredného bodu nového cintorína už potrebovala pred nadchádzajúcou  zimou dôkladnú údržbu. Prvým krokom, vykonávaným práve dnes, bolo odstránenie pôvodného, viacročného ochranného náteru, ktorý už prestával plniť svoju funkciu. V najbližších dňoch sa masívne dubové drevo kríža dočká novej vrstvy špeciálnej farby tak, aby bola zabezpečená nielen jeho ochrana, ale aj estetika na tomto pietnom mieste. Doplnené: Finálnym náterom špeciálnej farby boli ukončené  práce na zakonzervovaní dreva kríža nového cintorína. O prevedenej práci sa ...
Čítať Viac
5. augusta TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. osadili štyri nové lavičky popri chodníku vedúcemu od kostola sv. Jakuba smerom k obchodnému domu ABC a jednu vedľa autobusovej zastávky pred OC Máj. Moderná konštrukcia, identická s už zabudovanými lavičkami v celom parku od sochy sv. Jána Nepomuckého, popred kaštieľ až k ulici Obrancov mieru (hlavná cesta) nahradí pôvodné betónové, na ktorých sa už podpísal zub času, spolu s vandalmi ...
Čítať Viac
Počasie je priam ideálne pre vykonávanie komunálnych služieb. Aj preto sú zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom vidieť pri práci takmer po celom meste. Napríklad pri údržbe mestskej zelene - prvom tohtoročnom kosení na námestí Sv. Jakuba: ... a aj pri jarnom upratovaní – čistení ulíc mestskej časti Za traťou od inertného posypového materiálu po zimnej údržbe komunikácií: ...
Čítať Viac
V rámci služieb ktoré TSM Dubnica nad Váhom vykonáva pre mesto a jeho chod je okrem všeobecne známych činností aj veľmi veľa plánovaných, či náhodných „drobností“. Jednou z takýchto služieb je aj participácia na správnom priebehu volieb do Národnej rady.Úlohou našej spoločnosti je vyvesenie zástav na objektoch v ktorých sa nachádzajú volebné miestnosti v zákonom stanovenom termíne, teda 5.3.2016 od 5:00 do 6:00 a ich zvesenie po skončení volieb, teda po 22:00 hodine. Celkom ide o 6. Objektov, a to: Centrum neziskových organizácií, Moyzesova 396 Administratívna budova PVS a.s., Palárikova 198/35 ALMA-BAU, s.r.o. , Sládkovičová 520 Katolícke centrum "LAURA", Pod kaštieľom 639 Bývalá Základná škola ul. Partizánska 151/3 Spoločenský dom Prejta, ul. Prejtská135 Z materiálovo-technického zabezpečenia volieb môžeme ešte spomenúť dodanie 60.ks veľkých plastových vriec na separovaný ...
Čítať Viac
Deviateho februára ste mohli stretnúť v centre mesta „na skúške“ náš nový prírastok v strojovom parku. Ukazoval priamo v uliciach mesta to čo dokáže, ale po prípade aj to čo nedokáže. Svojou schopnosťou však presvedčil nie len prizerajúcich sa občanov mesta a obsluhu, ale aj vedenie našej spoločnosti, ktoré sa tento malý zametací stroj s vysávaním od fy. Bucher rozhodlo zakúpiť. 22. februára bola mestská mačka (city cat) - vo výbornom stave a po repasácií pracovných častí - slávnostne uvedená do prevádzky v prítomnosti primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a riaditeľa TSM Dubnica nad Váhom Ing. Stanislava Štěrbu. Malej slávnosti sa zúčastnili aj konatelia TSM František Mikolášek a Anton Bušík, ako aj riaditeľ DUMAT-u p. Ublanič. Dôvodom návštevy hostí bola aj obhliadka vynovených priestorov pánskej šatne ...
Čítať Viac