OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude dňa 31.12.2022 (sobota) zatvorený.
Opäť otvoríme dňa 2.1.2023 (pondelok) o 7,00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad  Váhom, s.r.o.