OZNAM o zatvorení zberného dvora a mestského kompostoviska

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na  ul. Športovcov budú dňa 5.7.2023 (streda)počas sviatku sv. Cyrila a Metoda zatvorené.

                                                                                                       Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.