OZNAM o zatvorení zberného dvora a mestského kompostoviska

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007
a mestské kompostovisko na ul. Športovcov budú vo sviatok dňa 15.9.2023 (piatok)
zatvorené
.

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.