OZNAM o zatvorení zberného dvora a mestského kompostoviska počas Veľkonočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na ul. Športovcov bude počas Veľkonočných sviatkov ( dňa 7.4.2023 na Veľký piatok, dňa 8.4.2023 na Bielu sobotu, dňa 10.4.2023 na Veľkonočný pondelok)

zatvorený.

Otvoríme opäť v utorok dňa 11.4.2023.

Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.