OZNAM o zatvorení zberného dvora a mestského kompostoviska

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na  ul. Športovcov budú počas štátnych sviatkov  v dňoch  1.5.2023 (pondelok) a 8.5.2023 (pondelok) zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.