Príprava na údržbu verejnej zelene v sezóne 2016

2015_05_05_DSC3069Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort – hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť:

 1. Prejta
 2. cintorín Dubnica nad Váhom – stará časť
  cintorín Dubnica nad Váhom – nová časť
  cintorín Prejta
  cintorín Lieskovec
 3. ulica Školská
  Námestie Sv. Jakuba
  Centrum I
  kostol a jeho okolie
  ulica Gagarinova

Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov.

Pokračovať v čítaní: Príprava na údržbu verejnej zelene v sezóne 2016

Zimná údržba 21.1.2016

Konečne sme sa dočkali trochu snehu a pravej zimnej atmosféry. Pre TSM Dubnica nad Váhom to znamenalo jedno – zaktivovanie vozidiel a ľudí určených na zimnú údržbu komunikácií ktoré má v správe. „Hlavné“ mestské ťahy prečistili dva traktory s radlicami. Tie ostatné, spolu s posypom zmesou štrku s cestárskou soľou mali na starosť multikáry. V centre mesta – okolo súsošia na námestí Matice slovenskej sa posyp chodníkov vykonal ručne.

Zber Vianočných stromčekov

Máme za sebou Vianoce, Silvester aj Nový rok a Troch kráľov. Ale nie len pohľadom do kalendára sa presvedčíte že je po zimných sviatkoch. Tento fakt potvrdzuje aj pribúdajúce množstvo vyložených stromčekov pri smetných nádobách a práve prebiehajúca prvá etapa ich zberu po celom meste. Ďakujeme Vám že vykladáte torzá ihličnanov zbavené všetkých ozdôb.

Nová vedúca na zbernom dvore

V súčasnosti dochádza ku zmene na jednom z vedúcich miest v našej spoločnosti. 31.12.2015 ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť p. Kurinec a na miesto vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva nastúpi od 1.2.2016 pani Mgr. Katarína Bašná.
Mgr. Bašná po absolvovaní odboru enviromentalistiky fakulty UK v Bratislave, s certifikátom odbornej spôsobilosti pre ochranu ovzdušia, nakladanie s odpadmi a ochranu prírody pracovala od roku 2007 ako vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Nová Dubnica. Jej prax na tomto oddelení prináša bohaté skúsenosti z výkonu verejnej správy a preneseného výkonu št. správy, riadenia prevádzky zberného dvora, systému nakladania s odpadmi a celoročnej údržby mesta.
2015_11_02-DSC_8339Veríme že stredisko triedeného zberu a celé TSM Dubnica nad Váhom získali v osobe Mgr. Kataríny Bašnej naozaj kompetentnú osobu, ktorá prinesie čerstvý vietor a v intenciách nových stratégií posunie fungovanie odpadovo – surovinového hospodárstva na vyššiu úroveň.

Vianočný dar pre TSM Dubnica nad Váhom

Ježiško priniesol darček aj k nám do TSM Dubnica nad Váhom. Prišiel síce o dva dni skôr, teda 22. decembra, ale to nič neubralo z radosti z neho. Darom bol jeden z najužitočnejších a najvyťaženejších pomocníkov v našej spoločnosti – „ramenáč“ na manipuláciu a prepravu veľkých kontajnerov na podvozku MAN. Vyriešil tak havarijnú situáciu. Staré dve LIAZKY, ktoré si v meste pamätajú ešte aj naši starí rodičia už nevládzu a súrne potrebovali náhradu. Jedna je totiž dlhé roky neschopná prevádzky a tú druhú šofér s chlapmi z dielne udržujú pri živote len pomocou zázrakov a vypätím všetkých síl.

MAN pokryje každodenné potreby prevádzky strediska triedeného zberu, zvozu odpadu v celom meste, či iné aktivity pri ktorých je potrebné pristaviť kontajner. Umožní odstavenie starej Liazky na dlhšiu dobu, ktorá môže byť tak po desiatkach rokov prevezená do dielne TSM k celkovej oprave.

Pokračovať v čítaní: Vianočný dar pre TSM Dubnica nad Váhom

Fantóm z Dubnice – podpaľač kontajnerov je späť?!

V júli minulého roku niekto podpálil modrý kontajner za Obchodným domom Máj. Modrý pre to, lebo je to najjednoduchšie. Slúži totiž na zber papiera.

Neprešli ani dva týždne a zhorel ďalší modrý kontajner pod Kaštieľom.

Zo soboty na nedeľu, teda z 15 na 16.8.2015 úradoval pyroman opäť a opäť to bol modrý kontajner. Teraz sa „realizoval“ pri bytových domoch 95 a 100 na Centrum II. Škoda bola o to väčšia, že zároveň so zapáleným kontajnerom na papier zhorel komplet aj žltý na plasty a fatálne boli poškodený aj červený kontajner na kompozit, spolu s čiernym na komunálny odpad. Celková škoda za šesť zničených kontajnerov je cca 1.200,-€.

Dlhší čas bol pokoj a mohli sme sa nádejať že horúca hlava vychladla spolu s počasím. Po Silvestri však horel modrý kontajner opäť. Miesto činu – na sídlisku Pod Háj, pri bytových domoch 1081 až 1085. Spolu s kontajnerom na papier boli poškodené aj dva čierne kontajnery, z toho jeden na odpis.

Pokračovať v čítaní: Fantóm z Dubnice – podpaľač kontajnerov je späť?!