Čierne skládky 4.

2015_10_23-DSC_7581Zatiaľ posledná lokalita intravilánu Dubnice nad Váhom, ktorú s obľubou využívajú ľudia ničiaci životné prostredie nám všetkým vyhadzovaním odpadu do prírody a na ktorú sa bližšie pozrieme je priestor od mostu do Bolešova po jazerá Štrkovne. Tento priestor je pretkaný nespevnenými cestami, po väčšine ktorých sa dá pohybovať aj osobnými automobilmi. Časť z nich slúži ako prístupové komunikácie pre poľnohospodárov, väčšina je relikt po ťažbe štrku, v súčasnosti využívaný najmä rybármi na prístup k vodám Váhu a štrkovne.

Pokračovať v čítaní: Čierne skládky 4.

Neporiadok pri garážach uprataný

Hanba majiteľov garáží na ulici Kpt. Nálepku – čierna skládka odpadu bola odstránená. Ako inak, miesto upratali zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, na účet nás všetkých. Je až zarážajúce, že niekto nedokáže vyniesť, alebo vyviezť separovateľný odpad o ulicu ďalej, kde sa ho môže bezplatne v stredisku triedeného zberu zbaviť a nenarobiť ekologické škody.

Vyčistenie lokality za kanálom

Cesta medzi Kočkovským kanálom a diaľnicou, v ktorej okolí bolo vytvorených niekoľko čiernych skládok, či miest kde sa hromadil odpad je vyčistená. Neostáva nič iné, už len dúfať, že odpad, ktorí majú ľudia v aute, či na prívesnom vozíku opäť neskončí v tejto lokalite, ale o pár sto metrov vzdušnou čiarou ďalej – v stredisku triedeného zberu, poprípade v komunálnom odpade, ak tam patrí.

Zber lístia pred OC Máj

2015_11_09-DSC_8886Týždeň začal pre dve partie ľudí z TSM Dubnica nad Váhom podľa kalendára zberu triedeného odpadu v lokalite 1 (za traťou) zberom vyloženého záhradného bioodpadu. Pracovníci nezaháľajú ani na údržbe mestskej zelene. Tá teraz spočíva hlavne v čistení mesta od napadaného lístia a revitalizácií krovinatých porastov a stromov s nástupom obdobia vegetačného kľudu. Je to najmä z dôvodu že prerástli svoje funkčné rozmery a stali sa buď neestetické, alebo ohrozujúce majetok, či dokonca zdravie obyvateľov mesta.
Vysávanie opadaného lístia pred OC Máj v rannej hmle prináša aspoň na pohľad trochu romantiky do inak celkom prozaickej činnosti. Posúďte sami na priložených fotografiách.

Ocenenie pre TSM

Dňa 8. októbra sa v hoteli Residence na Donovaloch uskutočnil už 6. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2015 pod záštitou spoločnosti ENVI-PAK. Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším mestám a obciam v triedení odpadov a ochrane životného prostredia. Dubnica nad Váhom získala hlavnú cenu v súťaži:

Samospráva s najvyššou efektivitou zbernej siete
nad 5000 obyvateľov

ktorú prebral primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Dnes mala slávnosť malú dohru, keď primátor osobne odovzdal ocenenie riaditeľovi TSM Dubnica nad Váhom Ing. Štěrbovi.