Využité babie leto 1.

Dnešné krásne babie leto sme využili v TSM ako sa len dalo. Napríklad aj na upratovanie hlavných ulíc mesta.

Čierne skládky 1.

2015_10_24-DSC_7661V katastri Dubnica nad Váhom je niekoľko oblastí, ktoré sa stali čiernym úložiskom odpadu. Je až zarážajúce, že aj napriek veľmi dobre fungujúcemu odpadovému hospodárstvu v Dubnici nad Váhom, ktoré je každoročne oceňované a môžu nám ho závidieť skoro všade na Slovensku, nájde sa veľa našich spoluobčanov, ktorí sú schopní zbaviť sa vyprodukovaného odpadu kde ich napadne. Je až nepochopiteľné takéto správanie. Veď ak mám bordel naložený v aute, načo ho voziť niekam do prírody a riskovať mastnú pokutu, keď ho môžem bezplatne odovzdať v stredisku triedeného zberu každý deň, okrem nedele…
Aj keď nie vždy sú za kopou bordelu, či čiernou skládkou takto nezodpovední občania Dubnice nad Váhom. Skúsim preto lokalizovať tieto miesta a nájsť dôvod, ktorý stojí za odpadom na mieste kde by nemal byť.

Pokračovať v čítaní: Čierne skládky 1.

Separovaný zber plastov

2015_10_21-DSC_7293Viete že až 80% používaných obalov sú plasty?! A že plasty tvoria cca 7% hmotnosti komunálneho odpadu?! Plast je materiál, bez ktorého si svoj „moderný“ život už nedokážeme predstaviť. Sú všade okolo nás. Bohu žiaľ je plastmi zamorená už asi celá planéta. V oceánoch tvoria celé ostrovy, nájdeme ich v tráviacich traktoch rýb, či vtákov. Majú vlastnosti, ktoré dokonale vyhovujú našej dobe, ale zároveň predstavujú pre prírodu priam katastrofu. Ich životnosť ako obalu môže byť doslova pár minút (napríklad donesieme si pečivo z obchodu v PVC vrecku domov), ale ako odpad v prírode sú v meradle jedného ľudského života nezničiteľné

Pokračovať v čítaní: Separovaný zber plastov

Na cintoríne v Lieskovci a v Prejtej

2015_10_19-DSC_7215Už len necelé dva týždne nás delia od nedele, keď slávime Sviatok všetkých Svätých a presne 14. dní od pondelka, na ktorý pripadla Pamiatka zosnulých. Aj TSM Dubnica nad Váhom prispela k tomu, aby cintoríny v Lieskovci a v Prejtej boli v stave ako sa patrí. Posledné tohtoročné kosenie nie je ale zároveň aj poslednou návštevou týchto miest s mechanizmami. Pred sviatočným víkendom bude treba odstrániť aj opadané lístie, ktoré je v tomto čase prevažne ešte na stromoch. A vykosené plochy vyčistenie značne zjednodušia.

Prístrešok na hospodárskom dvore

2015_10_17-DSC_7101Dobrého gazdu poznáš po dvore, vravievali naši starí prarodičia a mali pravdum, aj keď táto múdrosť nestojí za zmenami ktoré zostávajú väčšine Dubničanov skryté. Prvou príčinou je naozajstná zmena stratégie prístupu k zamestnancom (tak ako je to uvedené aj vo výročnej správe), ktorí nie sú vnímaný len ako pracovná sila. Každý jednotlivec je braný predovšetkým ako človek a preto dochádza okrem iného aj k zmenám na hospodárskom dvore. Zámerom je vytvorenie kultúrnejšieho pracoviska. Druhou príčinou zmien je zefektívnenie činnosti, ktorú TSM vykonáva. Novo budovaný prístrešok je jeden z týchto progresívnych krokov.

Pokračovať v čítaní: Prístrešok na hospodárskom dvore

Cesta dreva

Pri mojom minulom stretnutí s posádkami dvoch traktorov TSM, ktoré likvidovali vyložený bioodpad v obvode 3. som sa nechal pozvať na ďalší zber záhradného separovaného odpadu. Teraz to bol obvod 1. Pohľad do kalendára separovaného zberu mi prezradil, že to je celá mestská časť za traťou. Dostal som možnosť vidieť celú „cestu dreva“ ako som to vnútorne nazval. Drobný záhradný bioodpad (tráva, listy či plody zo stromov) končia na mestskom kompostovisku a tam som už bol. Hrubé časti ako konáre či kríky idú do Lieskovca – toľko som sa dozvedel zo slov osádky traktora ktorá mala na starosti túto komoditu.2015_10_05-DSC_6438
Priznám sa že sa mi moc von nechcelo. Slabé ranné svetlo pod úplne zatiahnutou oblohou z ktorej mrholí, to je predstava ktorá neláka nikoho s fotoaparátom. Útlocitnejšie povahy by sa pri predstave niekoľkohodinovej práce vonku pri zbere bioodpadu zo záhrad asi radšej otočili na druhý bok a spali ďalej. A tak keď som až niečo pred ôsmou hodinou našiel chlapov na ulici Mladých budovateľov, už hodnú chvíľku zarezávali a vlečka traktora bola riadne zaplnená.

Pokračovať v čítaní: Cesta dreva