Rekonštrukcia komunikácií na ulici Kpt. Nálepku

S príchodom jari a vhodnejšieho počasia, tak ako je zvykom za posledné roky, opäť začíname s prácami na opravách a výstavbe komunikácií v našom meste. Aj tento rok sa naša spoločnosť,  TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,  bude podieľať na vzniku nových parkovacích miest, či obnoví mnohé úseky chodníkov a ciest.

Križovatka ulíc kpt. Nálepku a Obrancov mieru je úsekom, ktorý si pýta zvláštnu pozornosť. Trvalý zosuv nestabilného podložia spôsobuje vznik nadmerných nerovností, ktoré ohrozujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Aj preto prišlo k rozhodnutiu vykonať kompletnú rekonštrukciu degradovaného úseku cesty a chodníkov.

Práce budú spočívať v prekládke a rekonštrukcií inžinierskych sietí, odvodnení a zastabilizovaní podložia, vytvorení nových, posuvu odolných nosných vrstiev a povrchov. Rekonštrukcia by mala trvať tri mesiace a mala by byť prevedená v termíne od mája do augusta 2018.

Kvôli veľkému rozsahu prác iste dôjde počas rekonštrukcie k zvýšeniu znečistenia, prašnosti a hladiny hluku v okolí rekonštruovaného úseku a rovnako dôjde aj k obmedzeniam v plynulosti dopravy, za čo sa obyvateľom horného konca ulice kpt. Nálepku a všetkým obyvateľom Dubnice nad Váhom vopred ospravedlňujeme a prosíme ich o zhovievavosť, ako aj zvýšenú opatrnosť v čase vykonávania prác.

Ďakujeme.