pokyny pre separáciu odpadu

v domácnostiach:

papier – modré zberné nádoby

Do papiera patrí: noviny, časopisy, knihy, zošity, písací papier, ústrižky, prospekty, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový papier, vlnité lepenky, papierové a kartónové krabice.
Do papiera nepatrí: papier silne znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi, prieklepový papier (kopirák, indigo), vrstvený papier s iným materiálom, použité papierové vreckovky, vata a výrobky z vaty, použité jednorázové plienky, použité papierové utierky, hygienické vreckovky, celofán.
Odporúčame: škatule a kartónové obaly prosíme poskladať, väčšie rozrezať, stlačiť na minimum. Noviny a časopisy pri veľkom množstve zviazať. Veľké objemy papiera zviazať do balíkov a prípadne odovzdať aj priamo v zbernom dvore.

plast – žlté zberné nádoby

Do plastu patrí: plastové fľaše od nápojov (PET fľaše), plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu, plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb, plastové fľaše od prípravkov na ošetrenie a ochranu rastlín, plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok, kečupu a podobne, polyetylénové obalové fólie („pohliníkované“ či iné „trblietavé“ obaly z čipsov, bonboniér a iných pochutín), plastové hračky a plastové kuchynské predmety, plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá, plastové stoly, stoličky, prepravky, debničky, koše, polyetylénová fólia, tašky (igelitky), plastové a polystyrénové tácky.
Do plastu nepatrí: plasty silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou a podobne, obaly a výrobky od motorového oleja a ropných produktov, kovové uzávery z fliaš, obaly kombinované so sklom, či kovom, polyetylénová fólia s textilom (tašky a obrusy s tkanou textíliou), obaly z jedov a výbušnín,  gumolit, linoleum obuv a ošatenie, obaly z liekov.
Odporúčame: plastové fľaše a iné obaly stlačením komprimovať na čo najmenší objem. Plastové obaly z potravín (kelímky z jogurtov, vrecká z mlieka a podobne) opláchnuť vodou.  Kelímky z jogurtov a podobné obaly zbavujeme kovových uzáverov a viečok. Nenatláčajte do téglikov a plastových fliaš fóliové obaly.

kovy – červené zberné nádoby
označené nápisom „kovy“

Do kovov patrí: kovové uzávery a konzervy bez obsahu, kovové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, kuchynské potreby (príbor, mlynčeky, hrnce, … ), hliníkový uzáver z jogurtov, drobný kovový odpad
Do kovov nepatrí: „pokovené“ polyetylénové fólie, ako sú obaly z čipsov a podobne. Tento odpad patrí do plastov!

kompozit – červené zberné nádoby
označené nápisom „kompozit“

Do kompozitov patrí: škatuľové obaly z mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, kombinované obaly plast + papier, ako sú obaly od pudingov, práškového a vanilínového cukru a podobne.
Do kompozitov nepatrí: všetok ostatný komunálny odpad.

sklo – špeciálne kontajnery na sklo

Do skla patrí: sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, pochutín, kávy a podobne, sklenené fľaše rôznej farby od nápojov,  sklenené obaly rôznej farby bez kovových uzáverov, dekoratívne a tabuľové sklo, poháre na pitie.
Do skla nepatrí: silne znečistené sklo olejom, potravinami, farbou, lepidlami, kahance plné vosku a podobne, porcelán, zrkadlo, obrazovky, sklá z áut, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, výbojky.
Odporúčame: Do kontajnerov pre biele sklo – biele kontajnery, nepatrí farebné sklo, to sa vhadzuje do  zelených kontajnerov. Vhadzujte iba prázdne, poprípade opláchnuté poháre a fľašky, bez plastových a kovových uzáverov.

záhradný bioodpad

Zbiera sa podľa kalendára zberu triedeného odpadu v jednotlivých lokalitách.  Konáre majú byť porezané na dĺžku maximálne 1m a zviazané. Tráva, lístie, popadané ovocie a iné uložte do vlastných vriec a nemiešajte s konármi. Záhradný bioodpad je mimo uvedené termíny v kalendári zberu triedeného odpadu možné vyviezť aj priamo na mestské kompostovisko, v čase na to určenom.

objemný odpad

Do objemného odpadu patrí: nábytok, kuchynská linka, dvere, doska alebo foršňa, umývadlo, vaňa, toaletná misa, radiátor, koberec, podlahová krytina, kufor, sud, detský kočík, bicykel a podobne (veci domáceho vybavenia).
Do objemného odpadu nepatrí: žiaden elektroodpad, autobatérie, okná, okenné rámy, strešné trámy, žiaden stavebný odpad.
Odporúčame: požiadavku na odvoz objemného odpadu treba nahlásiť na referát odpadového hospodárstva MsÚ, alebo  na TSM Dubnica nad Váhom, termín vývozu sa dozviete pri nahlásení. Mimo tento termín sa objemný odpad NESMIE vykladať k zberným nádobám na komunálny, alebo separovaný odpad. Objemný odpad je možné vyviezť priamo na stredisko triedeného zberu, v čase na to určenom.

drobný stavebný odpad

Do stavebného odpadu patrí: omietka, tehla, betón, strešná krytina (škridla) a ostatný pozostatok, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach, alebo prestavbách bytov a rodinných domov.
Odporúčame: stavebný odpad možno vyviezť v čase na to určenom priamo do strediska triedeného zberu (zberný dvor). Za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa na zbernom dvore vyberá podľa zákona o odpadoch poplatok – za triedený stavebný odpad  bez prímesí je to 40 € za tonu, za netriedený stavebný odpad s prímesami, ktorý musí byť zneškodnený na skládke,  je to 70 €/t.

elektroodpad a batérie

Do elektroodpadu patrí: všetky druhy spotrebičov, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrickú energiu alebo baterky. Ide o veľké domáce spotrebiče (chladničky, práčky, sporáky, umývačky riadu, sušičky, klimatizačné zariadenia), malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, mixéry, hriankovače, varné kanvice, hodiny). Výrobky z odboru informačných a telekomunikačných technológií a zariadení (počítače, tlačiarne, laptopy, kopírovacie zariadenia, kalkulačky, faxové prístroje, telefónne automaty, mobily). Spotrebná elektronika (televízory, rádiá, kamery, Hi-Fi zariadenia), svetelné zdroje (svietidlá, žiarovky, žiarivky, výbojky), elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, skrutkovanie), elektronické a elektrické hračky (vláčiky, diaľkovo ovládané modely, videohry).
Odporúčame: všetky elektrospotrebiče môžete odovzdať pri kúpe nového v predajni. Pri kúpe veľkých domácich spotrebičov (ktoré vám predajňa dovezie po zakúpení domov) môžete v predajni zároveň požiadať o odvoz (a náležitú likvidáciu) starého elektrospotrebiča.  Požiadavku na vývoz veľkého elektroodpadu môžete nahlásiť priamo na TSM Dubnica nad Váhom, alebo vyviezť priamo do strediska triedeného zberu v čase na to určenom. Spotrebované batérie, akumulátory a monočlánky z elektrospotrebičov, žiarovky, žiarivky a výbojky môžete odovzdať aj na miestach pre to určených (v predajni ktorá ich predáva). Inak môžete všetok elektroodpad a batérie vyviezť priamo do strediska triedeného zberu v čase na to určenom.
Upozornenie: všetok elektroodpad patrí do kategórie tzv. „nebezpečného odpadu“, preto ho nevykladajte svojvoľne ku zberným nádobám na komunálny, alebo separovaný odpad!

jedlý olej

Použitý a vychladnutý jedlý olej zlejte do priesvitných PET fliaš o objeme 1 – 10 litrov. Potrebu zberu fliaš pre bytové domy nahláste na TSM Dubnica nad Váhom, ktoré po dohode v stanovenom termíne vyložíte ku kontajnerom na sklo. Fľaše môžete tiež odovzdať v jedálňach ZŠ, alebo priamo v stredisku triedeného zberu v čase na to určenom. V rodinných domoch vyložte priesvitné fľaše s jedlým olejom pred dom v čase konania zberu vriec s kovmi a kompozitmi. Po novom je možné odovzdať naplnené PET fľaše aj na ul. Továrenskej v čerpacej stanici Slovnaft.

textil, obuv a hračky

Obnosené šatstvo, neznečistený textil a textílie, použiteľné hračky a obuv vhoďte do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v meste, alebo priamo v stredisku triedeného zberu, prípadne ponúknite do charitatívnych zbierok alebo búrz pre sociálne slabších.

iný nebezpečný odpad

ako sú farby, riedidlá, tmely a iné chemikálie, či ich zostatky, ako aj nádoby znečistené zaschnutými, či inými pozostatkami týchto chemikálií odovzdajte priamo v stredisku triedeného odpadu (zberný dvor).

nespotrebované lieky a expirované lieky

Tieto odovzdávajte iba v lekárni. Nikdy nevhadzujte lieky a liečivá do zmesového komunálneho odpadu!

pneumatiky

Ojazdené, či poškodené pneumatiky je najlepšie odovzdať distribútorom pneumatík (predajcovia pneumatík, pneuservisy a podobne), ktorí majú povinnosť vykonávať spätný zber odpadových pneumatík. Vyradené pneumatiky môžete odovzdať aj na zbernom dvore, ale vždy iba bez diskov (tzv. vyzuté)!