údržba verejnej zelene

2015_09_21-DSC_5137

TSM Dubnica nad Váhom zabezpečuje na základe zmluvy s mestom údržbu zelene v lokalitách:

  • Prejta
  • cintorín Dubnica nad Váhom – stará časť, cintorín Dubnica nad Váhom – nová časť, cintorín Prejta, cintorín Lieskovec
  • (lokalita č.3.) ulica Školská, námestie Sv. Jakuba, Centrum I, kostol a okolie, ulica Gagarinova
 lokalita výmera zelene m2  trávniky m2
 Prejta  52 101 32 302
 Mestské cintoríny  – 24 926
 lokalita č. 3.  109 697 95 115
 spolu 161 798  152 343 

Okrem lokality č. 3, Prejty a cintorínov TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečuje aj kosenie tzv. okrajových lokalít.

Mapa lokalít údržby mestskej zelene v Dubnici nad Váhom:
Dubnica-zeleňMapa lokalít údržby mestskej zelene v Prejte:
Prejta-zeleň
fotogaléria s tématikou údržby mestskej zelene

« z 4 »

Články s témou „údržba zelene“

Na prelome rokov, v čase vegetačného kľudu, nás môžete často nájsť v meste pomocou sluchu. Charakteristický zvuk motorovej píly je totiž len veľmi ťažko zameniteľný za nejaký iný. Dôvod je prozaický. Na základe žiadostí od Vás občanov, správcov domov, či inžinierskych sietí, alebo oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ Dubnica nad Váhom, prevádzame v meste výrub stromov. Nejde o svojvoľnú, či náhodnú selekciu. V prvom rade ide o stromy, ktoré začínajú byť hrozbou pre svoje okolie. Medzi ďalšie faktory, ktoré musí spĺňať prípadný adept na výrub, je najmä poškodzovanie nehnuteľností, alebo inžinierskych sietí. Najčastejšie je to spôsobené prerastaním koreňového systému, fyzickým kontaktom, alebo prílišným zatienením okien, či samotných budov. Každý jeden výrub a jeho nutnosť je konzultovaná a schvaľovaná kompetentnými orgánmi. Sú dané striktné ...
Jednou z mnohých činností, vykonávaných našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., zabezpečujúcich chod mesta Dubnica nad Váhom, je aj riešenie vzniknutých krízových a havarijných situácií. Najčastejšie to bývajú škody po vyčíňaní počasia, alebo vandalov. V stredu 8. februára objavili naši pracovníci, pri vyriezaní prerastených a nebezpečných drevín na námestí Sv. Jakuba, v parku medzi kaštieľom a pohostinstvom Jakub, zosuv povrchových vrstiev pôdy do podzemia. Vytvorená diera v trávniku bola už na prvý pohľad nebezpečná svojou značnou hĺbkou. Vo štvrtok, 9. februára sme začali so sanáciou nežiadúceho javu. Keďže podzemný priestor vykazoval známky inžinierskych sietí, celá akcia bola koordinovaná s pracovníkmi MsÚ Dubnica nad Váhom a rovnako aj s dotknutými organizáciami. Vyjadrenie plynárov k možnému rozvodu plynu bolo negatívne. Rovnako sa po obhliadke miesta ...
Jeseň vrcholí a my sa už viac dní venujeme, samozrejme okrem pravidelných činností nutných pre chod mesta, čisteniu verejných priestranstiev a komunikácií od napadaného lístia. Výkony veľkého zametača, malého Buchera, vysávača lístia, traktorových kosačiek - ktoré čistia rozľahlé trávniky a techniky na odvoz, dopĺňa veľký podiel ručnej práce našich zamestnancov. Ako sa už stalo Dubnickým folklórom, niektorí užívatelia sociálnej siete si neodpustili štipľavé poznámky, vulgarizmy a osobné invektívy, ak podľa nich nebolo lístie na miestach kam ho neustále tlačilo prúdenie vzduchu okamžite odstránené. Môžeme ich však ubezpečiť,  že všetka naša práca pri údržbe verejnej zelene a komunikácií postupuje podľa harmonogramu. Aj keď sa im zdalo, že nás nie je vidieť tam kde si to oni predstavujú, my nespíme, ale robíme to čo treba. V čase ...
Čas sviatku Dušičiek, pre niekoho Pamiatka zosnulých, sa nezadržateľne blíži. Sme radi že sa našej spoločnosti minulý týždeň podarilo zrealizovať malý príspevok k spríjemneniu času, stráveného medzi našimi blízkymi, ktorý už nie sú medzi nami. V urnovom háji na starom Dubnickom cintoríne sme dokončili dva nové chodníky a prispeli sme tak k skultúrneniu pietneho miesta. O príchode tohto sviatku, ktorý sa dotýka asi každého z nás, svedčí aj zvýšené upratovania a skrášľovania hrobových miest, čo má za následok preplnené zberné nádoby na oboch našich cintorínoch. Aj preto sme sa operatívne rozhodli posilniť dva plánované a pravidelné vývozy o minimálne tretí, vykonávaný v strede týždňa, aj napriek tomu, že tento ešte nebol odobrený a schválený príslušným oddelením Mestského úradu v Dubnici nad Váhom ...
Problém čistoty nášho mesta je veľmi často pretriasaný problém na sociálnych sieťach. Vždy sprevádzaný nejakou tou akčnou fotografiou, bohato ilustrujúcou popisovanú situáciu. Samozrejmosťou sú niekedy aj značne zjednodušené komentáre, či poznámky k skutočnému stavu, typu „za to môžu TSM“. Omyl. Za to nemôžu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ani žiadna iná organizácia, mesto samotné, či jeho samospráva. Môžeme si  za to sami ...
Jednou z častí mesta, ktorej údržbu verejnej zelene zabezpečuje podľa zmluvy s mestom Dubnica nad Váhom naša spoločnosť, je aj nový cintorín. Dnes zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. ale nevykonávali v tejto lokalite obligátne kosenie trávy. Zamestnala ich nie menej dôležitá prevencia. Božia muka, ktorá je dominantou ústredného bodu nového cintorína už potrebovala pred nadchádzajúcou  zimou dôkladnú údržbu. Prvým krokom, vykonávaným práve dnes, bolo odstránenie pôvodného, viacročného ochranného náteru, ktorý už prestával plniť svoju funkciu. V najbližších dňoch sa masívne dubové drevo kríža dočká novej vrstvy špeciálnej farby tak, aby bola zabezpečená nielen jeho ochrana, ale aj estetika na tomto pietnom mieste. Doplnené: Finálnym náterom špeciálnej farby boli ukončené  práce na zakonzervovaní dreva kríža nového cintorína. O prevedenej práci sa ...
Tráviť nedeľné dopoludnie sa dá akokoľvek. Členovia 8. oddielu SB Považan sa už po niekoľký krát v tomto roku rozhodli prispieť k čistote v našom meste a jeho okolí zbieraním odpadu po neporiadnych občanoch. Dnes svoju pozornosť zamerali na pás zelene, ktorý sa tiahne v širokom oblúku od kostola sv. Jakuba, lemuje celé sídlisko C I. pod garážami a základnou školou a popod Autocentrum Suchánek sa tiahne až k objektu bývalej Stavoindustrie. Celý priestor je husto zarastený vegetáciou a tvorí ho veľmi prudký svah, bohužiaľ okrem bujnej  vegetácie aj plný odpadu. V zásade predstavuje jednu veľkú čiernu skládku. Aj preto sa ho členovia Dubnického oddielu SB rozhodli vyčistiť. Oslovili viac organizácií v meste, buď priamo susediacich s čistenou lokalitou, alebo zaoberajúcich sa ekológiou a enviromentálnou výchovou. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad ...
Počasie je priam ideálne pre vykonávanie komunálnych služieb. Aj preto sú zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom vidieť pri práci takmer po celom meste. Napríklad pri údržbe mestskej zelene - prvom tohtoročnom kosení na námestí Sv. Jakuba: ... a aj pri jarnom upratovaní – čistení ulíc mestskej časti Za traťou od inertného posypového materiálu po zimnej údržbe komunikácií: ...
Príchod prvého jarného dňa predznamenáva u nás v TSM Dubnica nad Váhom ukončenie zimnej sezóny a začiatok upratovacích prác po zime. A práve príchod jari spúšťa aj kolotoč starostlivosti o mestskú zeleň. V minulosti dochádzalo z radov občanov často na neoprávnenú kritiku smerom k našej spoločnosti práve kvôli zanedbanej údržbe mestskej zelene. Pri tom miesto ktoré bolo predmetom kritiky nebolo v našej správe. Aj z tohto dôvodu uvádzame jednotlivé lokality mesta podľa zmlúv na rok 2016 až 2018, ktoré uzatvoril MsÚ, odbor životného prostredia s jednotlivým spoločnosťami. Lokality údržby zelene pre rok 2016 – 2018 PETMART s.r.o.: lokalita 1 – Pod Hájom lokalita 2 – Centrum II. lokalita 5 – ulice: Bratislavská, Obrancov mieru, Okružná, ČSA lokalita 6 – Pod Hájom „Účko“ GREENCITY s.r.o.: lokalita 4 – Pod ...
Z času na čas sa na FB stránkach z Dubnice nad Váhom objavia fotografie veľkého neporiadku v niektorom viac – menej zastrčenom kúte mesta. Samozrejmosťou je aj priložený komentár patrične popisujúci takúto scénu. Najnovšie sú to fotografie smetnej nádoby a okolia s lavičkami v Sade Francúzskych partizánov. Ide o lokalitu pod V. ZŠ na sídlisku Pod hájom. TSM na túto informáciu zareagovalo promptne a uvedenú smetnú nádoby s okolím uviedlo opäť do stavu v akom by sa mala nachádzať neustále. Chceme všetkých Dubničanov upozorniť na fakt, že každá lokalita zverená do starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom a každá smetná nádoba v našej kompetencií je pravidelne, podľa stanoveného harmonogramu vyprázdňovaná a čistená. Bohužiaľ, pokiaľ sa v niektorej z lokalít stretáva skupina bezdomovcov, ľudia užívajúci alkohol a návykové látky, alebo mladí obyvatelia mesta, ktorí  si po ...