údržba verejnej zelene

2015_09_21-DSC_5137

TSM Dubnica nad Váhom zabezpečuje na základe zmluvy s mestom údržbu zelene v lokalitách:

  • Prejta
  • cintorín Dubnica nad Váhom – stará časť, cintorín Dubnica nad Váhom – nová časť, cintorín Prejta, cintorín Lieskovec
  • (lokalita č.3.) ulica Školská, námestie Sv. Jakuba, Centrum I, kostol a okolie, ulica Gagarinova
 lokalita výmera zelene m2  trávniky m2
 Prejta  52 101 32 302
 Mestské cintoríny  – 24 926
 lokalita č. 3.  109 697 95 115
 spolu 161 798  152 343 

Okrem lokality č. 3, Prejty a cintorínov TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečuje aj kosenie tzv. okrajových lokalít.

Mapa lokalít údržby mestskej zelene v Dubnici nad Váhom:
Dubnica-zeleňMapa lokalít údržby mestskej zelene v Prejte:
Prejta-zeleň
fotogaléria s tématikou údržby mestskej zelene

« z 4 »

Články s témou „údržba zelene“

V minulom roku bolo najviac skloňovanou témou – až deväť krát sme písali na našej web stránke o likvidovaní čiernych skládok, alebo neporiadku vytvorenom bezdomovcami. Tí majú svoje obľúbené lokality, najčastejšie niekde v blízkosti nákupných centier, kde sú najúspešnejší v svojej snahe prísť k pár drobným na lacné ovocné víno. Tesco s okolím ich tiež nenecháva ľahostajnými a svoju základňu mali presne oproti, v tesnej blízkosti križovatky ulíc Obrancov mieru, Kpt. Nálepku a Československej armády na Kolónkach. Už tradične je takto obsadené miesto a jeho najbližšie okolie poznačené veľkým množstvom odpadu, zápachom a aj ľudskými exkrementami. Nebolo inak ani v tomto prípade a opäť bola plne využitá intimita tvorená rozbujnelou vegetáciou. Včera štyria zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom za pomoci ručného náradia, motorovej ...
Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort - hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť: Prejta cintorín Dubnica nad Váhom - stará časť cintorín Dubnica nad Váhom - nová časť cintorín Prejta cintorín Lieskovec ulica Školská Námestie Sv. Jakuba Centrum I kostol a jeho okolie ulica Gagarinova Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov ...
Neuplynulo ani pol roka od času keď sme sa Vám pochválili novým malým valníkom, primárne určeným k údržbe verejných komunikácií a už sa môžeme pochváliť opäť. Tento krát je to prírastok, ktorý sa bude starať o zeleň v meste - špičková traktorová kosačka ETESIA z radu H124 s hydraulickým košom, ktorého zdvih 1,8 metra umožňuje vyklopiť obsah 600 litrov nakosenej trávy priamo na vlečku traktora. Obsluhu poteší aj zväčšený záber kosenie na 124 cm, ktorý umožňuje za kratší čas pokosiť väčšiu plochu. Toto všetko prispeje k efektívnejšej práci a vykonávaným službám. Okrem efektivity sa zároveň zvýši aj bezpečnosť obsluhy a okolia, nakoľko je táto kosačka vybavená všetkými vyžadovanými a najmodernejšími bezpečnostnými prvkami ...
Posledné „smetisko“ ktorým sa budeme teraz zaoberať bolo priamo v centre mesta, dokonale skryté pred očami okoloidúcich vďaka krytu prerastených a neprestupných kríkov, vyrastajúcich pri zdravotnom stredisku zo strany Lídla. Intimitu tvorenú riadne pichľavou bariérou porastu využívali bezdomovci aj na vykonávanie potreby v úzkom priestore medzi ňou a stenou lekárne. Kopili sa tu smeti a v samotnej húštine medzi konármi polo „povrastané“ množstvo prevažne plastového odpadu ...
Týždeň začal pre dve partie ľudí z TSM Dubnica nad Váhom podľa kalendára zberu triedeného odpadu v lokalite 1 (za traťou) zberom vyloženého záhradného bioodpadu. Pracovníci nezaháľajú ani na údržbe mestskej zelene. Tá teraz spočíva hlavne v čistení mesta od napadaného lístia a revitalizácií krovinatých porastov a stromov s nástupom obdobia vegetačného kľudu. Je to najmä z dôvodu že prerástli svoje funkčné rozmery a stali sa buď neestetické, alebo ohrozujúce majetok, či dokonca zdravie obyvateľov mesta. Vysávanie opadaného lístia pred OC Máj v rannej hmle prináša aspoň na pohľad trochu romantiky do inak celkom prozaickej činnosti. Posúďte sami na priložených fotografiách ...
Čierna skládka, lepšie povedané naznášaný neporiadok po bezdomovcoch za Billou je odprataný ...
Aj napriek tomu že je nedeľa, pracovníci TSM Dubnica nad Váhom vyniesli z čiernej skládky za Billou prvú časť odpadu. Veľká kopa čaká len na odvoz a už teraz je isté že takýchto kôp z čiernych skládok bude ešte veľa ...
Kým jedna partia kosila a zbavovala „svoj“ rajón opadaného lístia, druhá šla pre Vás namontovať k Filagoru opravené lavičky, na výdreve ktorých sa testovali siláci Dubnický. Zlomiť latu na lavičke dokáže skoro každý. Ale opraviť ju, to už je iný kumšt ...
Už len necelé dva týždne nás delia od nedele, keď slávime Sviatok všetkých Svätých a presne 14. dní od pondelka, na ktorý pripadla Pamiatka zosnulých. Aj TSM Dubnica nad Váhom prispela k tomu, aby cintoríny v Lieskovci a v Prejtej boli v stave ako sa patrí. Posledné tohtoročné kosenie nie je ale zároveň aj poslednou návštevou týchto miest s mechanizmami. Pred sviatočným víkendom bude treba odstrániť aj opadané lístie, ktoré je v tomto čase prevažne ešte na stromoch. A vykosené plochy vyčistenie značne zjednodušia ...
Dnešný deň nás zobudil do typicky jesenného počasia - ranným chladom a hmlou. A tak tento rok zrejme už naposledy partia chlapov z TSM vykášala koryto Prejtského potoka a jeho okolie ...