zber triedeného odpadu

« z 3 »

články s témou „zber triedeného odpadu“

Oznamujeme občanom, že v termínoch: utorok 9.1.2018 štvrtok 11.1.2018 pondelok 15.1.2018 budeme na území mesta Dubnica nad Váhom vykonávať zber vianočných stromčekov. Občania, ktorí majú záujem o odvoz, nech vyložia stromčeky a čečinu, bez zvyškov ozdôb, ku kontajnerom (rodinné domy pred dom). Ďakujeme ...
V dňoch 2.8. až 4.8.2016 bude vývoz komunálneho odpadu z dôvodu extrémnych teplôt vykonávaný v čase od od 5:00 do 13:00. Za pochopenie ďakujeme ...
Zavedenie §81, odst. 20, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z pohľadu ochrany prírody bolo viac ako kontraproduktívne. Zákon totiž prikázal  obciam zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Podľa predpokladu sa ale prejavila slovenská mentalita. Množstvo drobného stavebného odpadu, odovzdávané na našom zbernom, dvore kleslo za sledované porovnateľné obdobie približne na jednu štvrtinu. Ak premietneme tento pomer do hmotnosti a do reality, môžeme povedať, že približne 640 ton stavebného odpadu sa nám "stratilo" v Dubnici nad Váhom len za prvý polrok 2017 v kontajneroch na zmesový komunálny odpad, ale hlavne na čiernych skládkach! ...
Za približne dva roky fungovania našej web stránky sme sa už viac krát venovali čiernym skládkam. Vznikajú všade. Či už priamo v meste Dubnica nad Váhom, alebo v jeho tesnom okolí. V drvivej väčšine je na vine hlúposť, arogancia a nevychovanosť niektorých našich spoluobčanov. Mnohé majú na svedomí ale aj cezpoľní návštevníci, dochádzajúci do nášho mesta za prácou, alebo zábavou. Podľa štruktúry skládky poznať, či za jej vznikom stojí veľké upratovanie rodinného domu s garážou, podnikavec ktorý sa vždy po prestavbe jadra u zákazníka snaží zbaviť stavebného odpadu a maximalizovať si zisk na úkor nás všetkých v okolitej prírode, alebo je výsledkom notorickej lenivosti a nevyužitia možnosti zbaviť sa odpadu bezplatne na zbernom dvore. Veľmi častou príčinou vzniku čiernej skládky je aj „pôsobenie“ skupiny neprispôsobivých spoluobčanov, či bezdomovcov v jej ...
Máj je nie len lásky čas, ale aj čas prebúdzania sa prírody do života po zime a čas jarného upratovania. To naše, Dubnické, sa nesie najmä v tradičnej Enviro-jari. Celomestská akcia, do ktorej sa veľmi intenzívne zapájajú aj TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., sa začala 22. apríla na Deň Zeme a vyvrcholí 5. júna 2017, Svetovým dňom životného prostredia. Úlohou našej spoločnosti je zabezpečiť množstvo brigád, konaných v rámci celej Enviro-jari, najmä technicky. Či už ide o pracovné a ochranné pomôcky, alebo vrecia na zber odpadu, ale aj pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, ich odvoz a následnú likvidáciu vyzbieraného odpadu. Stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou tradičného čistenia potoka Dubnička našimi rybármi a členmi dobrovoľného hasičského zboru, nad ktorým každoročne preberá patronát aj ...
Vývozca odpadu, spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., oznamuje občanom, že vývoz odpadu počas Veľkonočných sviatkov bude prebiehať bez obmedzenia, t.j. aj vo Veľký piatok aj vo Veľkonočný pondelok. Žiadame preto občanov, aby neblokovali svojimi zaparkovanými vozidlami počas týchto dní prístup ku kontajnerom, aby bolo možné vykonať vývoz odpadu. Ďakujeme za pochopenie. Zberný dvor a kompostovisko sú vo Veľký piatok  (14.4.2017) a vo Veľkonočný pondelok  (17.4.2017) zatvorené. V sobotu 15.4.2017 sú otvorené v stanovenej dobe: kompostovisko od 8:00 h do 12:00 h zberný dvor od 7:00 h do 13:00 h ...
Obyvatelia Dubnice nad Váhom môžu nebezpečný komunálny odpad odovzdávať bezplatne na zbernom dvore na Sládkovičovej ulici. Vieme však, ktoré odpady sú nebezpečné a ako s nimi zaobchádzať? Nebezpečný odpad je podľa platného zákona o odpadoch taký odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností – napr. je výbušný, alebo horľavý, alebo jedovatý, poškodzujúci životné prostredie, žieravý, uvoľňujú sa z neho jedovaté výpary, spôsobuje koróziu alebo oxidáciu látok.... Povedané ľudovo po slovensky, sú to zvyšky syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín,  motorový olej,  hnojivá či iné chemikálie, používané doma, v garáži a na záhradke. Ak si nie sme istí, či je alebo nie je niektorý čistiaci prostriedok či farba nebezpečným odpadom, pozrime si nápisy na obale výrobku ...
Oznamujeme občanom, že v pondelok 16.1.2017 budeme na území mesta Dubnica nad Váhom vykonávať zber vianočných stromčekov. Občania, ktorí majú záujem o odvoz, nech vyložia stromčeky a čečinu, bez zvyškov ozdôb, ku kontajnerom (rodinné domy pred dom). Ďakujeme ...
V prílohách (pod článkom) Vám prikladáme rozpis vývozu triedených zložiek odpadu, a to aj pre rodinné domy a malé  bytovky v Dubnici n/V a Prejte,  aj pre bytové domy v Dubnici nad Váhom. Aké zmeny prináša rok 2017? Horné a dolné Kolonky budú mať vrecový zber s Prejtou Najdôležitejšou zmenou je zmena rozdelenia Dubnice pri zvoze triedeného odpadu vo vreciach od rodinných domov a malých bytoviek. Doteraz bol vývoz zvlášť z Prejty a zvlášť z Dubnice. Keďže Dubnica sa rozrastá a bolo náročné na sily a čas zvládnuť zber vriec za jeden deň, pre rok 2017 sme časti Dubnice Horné a Dolné Kolonky pričlenili k vývozu, kedy vykonávame zber v Prejte. Takže pozor, obyvatelia Horných a Dolných Koloniek, žlté, modré a čierne vrecia vykladajte vtedy, keď je v Kalendári triedeného zberu uvedené: „papier Prejta, Kolonky“, či „plasty Prejta, Kolonky“.... Nezabudnite, ...
Čas sviatku Dušičiek, pre niekoho Pamiatka zosnulých, sa nezadržateľne blíži. Sme radi že sa našej spoločnosti minulý týždeň podarilo zrealizovať malý príspevok k spríjemneniu času, stráveného medzi našimi blízkymi, ktorý už nie sú medzi nami. V urnovom háji na starom Dubnickom cintoríne sme dokončili dva nové chodníky a prispeli sme tak k skultúrneniu pietneho miesta. O príchode tohto sviatku, ktorý sa dotýka asi každého z nás, svedčí aj zvýšené upratovania a skrášľovania hrobových miest, čo má za následok preplnené zberné nádoby na oboch našich cintorínoch. Aj preto sme sa operatívne rozhodli posilniť dva plánované a pravidelné vývozy o minimálne tretí, vykonávaný v strede týždňa, aj napriek tomu, že tento ešte nebol odobrený a schválený príslušným oddelením Mestského úradu v Dubnici nad Váhom ...
Loading...