Zmena otváracích hodín na mestskom kompostovisku

Na základe požiadaviek obyvateľov mesta, využívajúcich mestské kompostovisko na Ulici športovcov (v areáli bývalej práčovne), upravujeme jeho otváraciu dobu. Každú stredu v mesiacoch apríl až november bude mestské kompostovisko otvorené od 11:00 do 18:00, aby mohlo poskytovať svoje služby aj občanom, ktorí prichádzajú zo zamestnania domov v neskorších poobedňajších hodinách.

Ostatné otváracie časy, vrátane obedňajších prestávok, zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie.