Politika ochrany osobných údajov, pravidlá používania stránky a použitia cookie

Prevádzka webovej stránky WWW.TSMDUBNICA.SK (ďalej len stránka) je zabezpečovaná spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Prehliadaním a používaním tejto stránky súhlasíte s Politikou ochrany osobných údajov, s pravidlami použitia stránky a použitia cookie.

Pred používaním stránky si prosím prečítajte túto Politiku ochrany osobných údajov, pravidlá používania stránky a použitia  cookie – vysvetlenie spôsobu spracovávania osobných údajov a cookie.

  • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránky, využíva táto súbory cookie.

Čo sú to súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách pre Vaše budúce návštevy, aby Vám uľahčila opätovnú návštevu stránky.

Ako používame súbory cookie?
Súbory cookie môže táto stránka použiť pre štatistiku, prostredníctvom nástroja Yoast SEOGoogle analytics, ako aj pre sledovanie návštevnosti, pomocou pluginu Simple Visitors Counter.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie:
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookie. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookie alebo upozornením v prípade, že sa majú cookie poslať do vášho zariadenia.

  • Pre skvalitnenie služieb a zlepšenie komunikácie s obyvateľmi mesta Dubnica nad Váhom, prípadne s inými osobami so záujmom komunikovať so spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., používame na stránke kontaktný formulár (formulár pripomienok a návrhov).

Poskytovanie osobných údajov v kontaktnom formulári je dobrovoľné. Ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. vo vzájomnej komunikácií (email, telefónne číslo, adresa bydliska, či iné lokalizačné údaje a podobne), alebo pri riešení veci o ktorú v ich prípade ide.

V kontaktnom formulári môžu návštevníci stránky uviesť zástupné (fiktívne) osobné údaje (meno a email). V takom prípade však môže dôjsť k situácií, keď nebudeme vedieť predmetnú vec riešiť, prípadne poskytnúť spätnú väzbu.

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. v žiadnom prípade nenesie akúkoľvek právnu zodpovednosť za informácie a osobné údaje, ktoré návštevník stránky uvedie v kontaktnom formulári. Rovnako použitie tohto kontaktného formuláru návštevníkom stránky spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. k ničomu nezaväzuje a TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, alebo ujmu, ktorá tak vznikne tretej strane, alebo návštevníkovi stránky.

Prostredníctvom tejto stránky, ani prostredníctvom kontaktného formulára sa inak nezhromažďujú, nespracovávajú, ani neposkytujú tretej strane žiadne osobné údaje o návštevníkoch.

Stránka www.tsmdubnica.sk môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Po kliknutí na odkaz, musí mať návštevník stránky na zreteli, že odkazované web stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, či akúkoľvek ujmu, ktorá môže vzniknúť, alebo prípadne vznikne návštevníkovi na odkazovaných stránkach.