základné údaje

názov:   TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o

IČO:   36 312 941
IČ DPH:   SK2020115592
právná forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: OR SR Trenčín , vložka č. 120 38 / R odd. SRO
konatelia: Ing. Tomáš Truchlý, Mgr. Vladimíra Klačanská

tsm-logo-bigspoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, ktorej jediným spoločníkom je mesto Dubnica nad Váhom bola založená dňa 6.12.1999 a do obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne bola zapísaná dňa 30.5.2000, oddiel s.r.o., vložka 12038/R.

predmet činnosti:   Hlavnými činnosťami spoločnosti sú zimná a letná údržba vozoviek, komunikácií, údržba zelene, vnútroštátna cestná nákladná doprava, triedenie a zber komunálneho a separovaného odpadu.
Od 2.10.2014 do predmetu činnosti bolo doplnené: uskutočňovanie stavieb a ich zmien, asfaltérske práce, prenájom hnuteľných vecí, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami, vedenie účtovníctva, prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, reklamné a marketingové služby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým spôsobom, správa bytového a nebytového fondu, výkon činností stavebného dozoru pre pozemné stavby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.