Značky materiálového zloženia obalov

Pri nakladaní so vznikajúcim odpadom by sme sa mali riadiť a mali by nám pomôcť aj značky materiálového zloženia obalov, podľa smernice EU. Pokiaľ neviete, kam ktorý obal ako separovaný odpad patrí, môžete si pomôcť práve týmito značkami, ktoré nájdete na každom balenom výrobku, či tovare:

– obaly označené touto značkou patria po použití do patričnej zbernej nádoby:
kos– pri obaloch, alebo výrobkoch označených touto značkou by sme mali spozornieť, nakoľko sa jedná o nebezpečný odpad, ktorý zaručene nepatrí do zbernej nádoby, či zmesového komunálneho odpadu a obal, či výrobok by mal byť separovaný, alebo likvidovaný v špecializovanom stredisku:
nebez– pokiaľ je obal označený jednou z nasledujúcich značiek, je ho možné zhodnotiť a znova použiť, teda takto označený obal by sme mali vkladať do zberných nádob na separovaný odpad, alebo s ním nakladať podľa pokynov pre separáciu odpadu:
znaksep

plasty

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Polyetylén tereftalát PET 1
Polyetylén veľkej hustoty HDPE 2
Polyvinylchlorid PVC 3
Polyetylén malej hustoty LDPE 4
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6

príklad označovania plastov:
plast

papier

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Papier PAP 22

príklad označovania papiera:
papier

 sklo

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Bezfarebné sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnedé sklo GL 72

príklad označovania skla:
sklo

 kovy

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Oceľ FE 40
Hliník ALU 41

príklad označovania kovov:
kovy

 kompozity

sú označované podľa druhu písomným, alebo číselným znakom:

Materiál Písomný znak Číselný znak
Kompozity C
Papier a lepenka / rôzne kovy 80
Papier a lepenka / plasty 81
Papier a lepenka / hliník 82
Papier a lepenka / cínový plech 83
Papier a lepenka / plast / hliník 84
Papier a lepenka / plasty / hliník /cínový plech 86
Plasty / hliník 90
Plasty / cínový plech 91
Plasty / rôzne kovy 92
Sklo / plasty 95
Sklo / hliník 96
Sklo / cínový plech 97
Sklo / rôzne kovy 98

Kompozity sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napríklad obal z vrstvených materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), potom označenie bude C / PAP

príklad označovania kompozitov:
kompozity