Čierne skládky 2.

2015_10_27-DSC_7865Veľmi ma potešilo že na prvý príspevok o čiernych skládkach v Dubnici nad Váhom zareagovala jedna naša čitateľka a pomocou kontaktného formulára mi poslala tip na ďalší neporiadok priamo v intraviláne mesta. Je to lokalita na opačnom konci Dubnice nad Váhom, na zákrute ulice Kpt. Nálepku, pri radových garážach. Na tomto mieste sú umiestnené dva kontajnery TSM Dubnica nad Váhom na sklo a kontajner na nepotrebné šatstvo, obuv a hračky. Niekomu tento fakt dal pocit že ku kontajnerom môže vykladať aj iný odpad a založil tak čiernu skládku, ktorú musí niekto zo zákona likvidovať. Evidentne ide o majiteľa (ov) garáží, na kope sú staré pneumatiky, zaolejované handry, nejaké rohože z auta, plasty, papier a zmesový komunálny odpad.

Pokračovať v čítaní: Čierne skládky 2.

Využité babie leto 2.

Kým jedna partia kosila a zbavovala „svoj“ rajón opadaného lístia, druhá šla pre Vás namontovať k Filagoru opravené lavičky, na výdreve ktorých sa testovali siláci Dubnický.
Zlomiť latu na lavičke dokáže skoro každý. Ale opraviť ju, to už je iný kumšt …

Využité babie leto 1.

Dnešné krásne babie leto sme využili v TSM ako sa len dalo. Napríklad aj na upratovanie hlavných ulíc mesta.

Čierne skládky 1.

2015_10_24-DSC_7661V katastri Dubnica nad Váhom je niekoľko oblastí, ktoré sa stali čiernym úložiskom odpadu. Je až zarážajúce, že aj napriek veľmi dobre fungujúcemu odpadovému hospodárstvu v Dubnici nad Váhom, ktoré je každoročne oceňované a môžu nám ho závidieť skoro všade na Slovensku, nájde sa veľa našich spoluobčanov, ktorí sú schopní zbaviť sa vyprodukovaného odpadu kde ich napadne. Je až nepochopiteľné takéto správanie. Veď ak mám bordel naložený v aute, načo ho voziť niekam do prírody a riskovať mastnú pokutu, keď ho môžem bezplatne odovzdať v stredisku triedeného zberu každý deň, okrem nedele…
Aj keď nie vždy sú za kopou bordelu, či čiernou skládkou takto nezodpovední občania Dubnice nad Váhom. Skúsim preto lokalizovať tieto miesta a nájsť dôvod, ktorý stojí za odpadom na mieste kde by nemal byť.

Pokračovať v čítaní: Čierne skládky 1.

Separovaný zber plastov

2015_10_21-DSC_7293Viete že až 80% používaných obalov sú plasty?! A že plasty tvoria cca 7% hmotnosti komunálneho odpadu?! Plast je materiál, bez ktorého si svoj „moderný“ život už nedokážeme predstaviť. Sú všade okolo nás. Bohu žiaľ je plastmi zamorená už asi celá planéta. V oceánoch tvoria celé ostrovy, nájdeme ich v tráviacich traktoch rýb, či vtákov. Majú vlastnosti, ktoré dokonale vyhovujú našej dobe, ale zároveň predstavujú pre prírodu priam katastrofu. Ich životnosť ako obalu môže byť doslova pár minút (napríklad donesieme si pečivo z obchodu v PVC vrecku domov), ale ako odpad v prírode sú v meradle jedného ľudského života nezničiteľné

Pokračovať v čítaní: Separovaný zber plastov

Na cintoríne v Lieskovci a v Prejtej

2015_10_19-DSC_7215Už len necelé dva týždne nás delia od nedele, keď slávime Sviatok všetkých Svätých a presne 14. dní od pondelka, na ktorý pripadla Pamiatka zosnulých. Aj TSM Dubnica nad Váhom prispela k tomu, aby cintoríny v Lieskovci a v Prejtej boli v stave ako sa patrí. Posledné tohtoročné kosenie nie je ale zároveň aj poslednou návštevou týchto miest s mechanizmami. Pred sviatočným víkendom bude treba odstrániť aj opadané lístie, ktoré je v tomto čase prevažne ešte na stromoch. A vykosené plochy vyčistenie značne zjednodušia.