Ponuka zamestnania

Z dôvodu skvalitňovania služieb hľadáme nových zamestnancov na pozície:

  • Referent odpadového hospodárstva:
    Administratíva a evidencia v surovinovo – odpadovom hospodárstve, zastupovanie vedúceho odpadového hospodárstva, dohľad pri odoberaní triedeného odpadu od občanov a pri dotrieďovaní na linke v stredisku triedeného zberu.
  • Vedúci odpadového hospodárstva:
    Vedúci strediska triedeného zberu a zberného dvora, riadenie, evidencia a plánovanie v oblasti zberu, zvozu a triedenia komunálneho odpadu.

Viac podrobností pre záujemcov nájdete v časti „ponuka zamestnania“ na našej web stránke.