Zmluvy 2022

03.01.2022 Zmluva č. ÚVTOS – 48/34-2021

03.01.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

11.01.2022 Rámcová dohoda

24.01.2022 Dodatok č.1

24.01.2022 Dodatok č.2

04.02.2022 Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu

04.02.2022 Dodatok č.4

10.02.2022 Zmluva o prenájme zo dňa 26.1.2022

20.02.2022 Zmluva

02.03.2022 Zmluva

08.03.2022 Servisná zmluva

11.03.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny

04.03.2022 Zmluva

01.04.2022 Zmluva o prenájme

14.4.2022 Servisná zmluva

20.4.2022 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

3.5.2022 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

20.5.2022 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz

3.6.2022 Kúpno-predajná zmluva

13.6.2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

13.6.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

20.6.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

21.6.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní prác medzi Ústavom na výkon trestu

26.8.2022 Kúpna zmluva – viacúčelové vozidlo

31.8.2022 Zmluva o úvere

05.09.2022 Poistná zmluva

05.09.2022 Zmluva o zabezpečovacom prevode

08.09.2022 Dodatok k úverovej zmluve

20.09.2022 Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

20.09.2022 Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty

20.09.2022 Dodatok k Zmluve o bežnom účte

28.09.2022 Zmluva o dielo

11.10.2022 Dodatok k Zmluve o vykonaní zmien údajov k debetnej platobnej karte

26.10.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

01.11.2022 Zmluva o prevzatí a zhodnotení biologicky rozložiteľných odpadov

01.11.2022 Zmluva o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom

01.11.2022 Zmluva o poskytovaní služieb TSSMonitoring PREMIUM

01.11.2022 Zmluva o poskytovaní služieb TSSMonitoring PREMIUM

01.11.2022 ASFA – Dodatok k Nájomnej zmluve

22.11.2022 Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom