iné dokumenty

  • 30.08.2016 – Rozhodnutie Okresného úradu v Ilave, odbor SOŽP o VYDANÍ SÚHLASU na prevádzkovanie zberného dvora pre TSM Dubnica nad Váňhom s.r.o.
  • Spoločný operačný plán zimnej údržby pre sezónu zimnej údržby 2017/18 mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., vrátane relevantných príloh.
  • 20.04.2018 – Rozhodnutie Okresného úradu v Ilave, odbor SOŽP o ZMENE A VYDANÍ SÚHLASU na prevádzkovanie zberného dvora pre TSM Dubnica nad Váhom s. r. o.
  • 17.12.2020 – Spoločný operačný plán zimnej údržby mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. pre zimnú sezónu 2020 / 2021