Posunutý vývoz KO

Za zberovú spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. by som chcela požiadať občanov, ktorí majú deň vývozu komunálneho odpadu v piatok 30.9.2022, aby nachystali svoje nádoby na komunálny odpad vo štvrtok dňa 29.9.2022. Z technických príčin  sme museli posunúť daný vývoz.

Ide o ulice:

  • Partizánska
  • Palárikova
  • Lieskovská v Dubnici nad Váhom
  • Tajovského
  • Jilemnického
  • Jesenského
  • Okružná
  • Vansovej

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Gabriela Záhorcová
TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. 
t.č. 0907 896 487