Rekonštrukcia podchodu pod ul. Obrancov mieru

Pozornosti veľkej časti Dubničanov, teda minimálne tej, ktorá používa podchod popod ul. Obrancov mieru pri kruhovom objazde, iste neušli zmeny, ktoré sa v ňom dejú. Spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. už na sklonku minulého roku začala s opravou a rekonštrukciou tohto už desaťročia si pamätajúceho reliktu nášho mesta.

Technický stav zhodnotil a navrhol potrebný postup opráv architekt Ing. Ľubomír Bútora. Rovnako je z jeho pera aj nová tvár nášho podchodu v technicko – industriálnom štýle. Celý projekt je realizovaný tak, aby nemusel byť podchod vyradený z prevádzky. Samozrejme, k určitým obmedzeniam počas opráv a rekonštrukcie došlo a aj bude dochádzať, za čo sa občanom nášho mesta ospravedlňujeme a prosíme ich o trpezlivosť a pochopenie.

« z 3 »