Tri nové projekty pre zlepšenie situácie v parkovaní a doprave.

Plán významného zlepšenia situácie v statickej a dynamickej doprave, rozložený do obdobia posledných štyroch rokov, bol opäť výrazne naplnený. Od augusta tohto roku sme odovzdali do užívania obyvateľom Dubnice nad Váhom tri nové projekty.

Prvým bolo dokončenie úplnej rekonštrukcie ulice Kpt. Nálepku od križovatky s Hviezdoslavovou až po križovatku s ul. Obrancov mieru. Podľa projektu sme vykonali kompletnú výmenu a zhutnenie podložia, oddrenážovanie a inštaláciu georohože. Celé úsilie smerovalo k zamedzenie šmyku konštrukčných vrstiev, k vyriešeniu problému s trvalým posuvom podložia a poškodzovaniu asfaltového povrchu komunikácie.

« z 2 »

Parkovanie motorových vozidiel v oblasti Moyzesovej ulice, pre bytové domy 347 až 407 sa vyriešilo sústavou nových parkovísk. Okrem 107 parkovacích miest pribudli aj nové chodníky, stojiská pre zberné nádoby, osvetlenie a lavičky. Komplexným projektom bola v tejto oblasti zlepšená aj situácia s dynamickou dopravou. Všetky príjazdové komunikácie prešli úplnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou aj prebudovanie tvaru križovatiek a rozšírenie v jazdnom profile.

« z 3 »

Tento víkend sme ukončili aj prvú etapu projektu „parkoviská Dubničanka“. Otvorili sme zrekonštruovanú a rozšírenú plochu parkoviska pred Dubničankou pre motoristov. Práce na dobudovaní infraštruktúry a revitalizovaní prostredia tak budú pokračovať za plnej prevádzky. Otvorenie predpokladalo aj spustenie druhej etapy stavebných prác, aby obyvatelia v dotknutej lokalite boli obmedzení stavebnými prácami čo najmenej. Pred bytovým domom 92 vybudujeme nový chodník po celej dĺžke a situácií v tejto časti mesta pomôže aj úprava a rekonštrukcie stávajúcich komunikácií. Výrazne tak zlepšíme bezpečnosť v doprave tohto kritického úseku.

« z 3 »