Zmluvy 2024

16.05.2024 – Zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring PREMIUM č. SL-25/05/2024/01-TSS Group a.s.

16.05.2024 – Zmluva č. UVTOS -00889/34-DU-2024 – Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

03.05.2024 – Servisná zmluva č. SZ 2024, 41/TO/LS – AGROSERVIS spol.s.r.o.

03.05.2024 – Kúpna zmluva – AGROSERVIS spol.s.r.o.

19.04.2024 – Zmluva o poskytovaní služby TTS Monitoring PREMIUM č. SK-60/2024/02 – TSS Group a.s.

10.04.2024 – Prevádzkový dohľad – Jablotron Security Slovakia s.r.o.

09.04.2024 -Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZPS//24/10193 – VÚB, a.s.

09.04.2024 – Zmluva o úvere č. LZL24/10193 – VÚB, a.s.

04.04.2024 – Kúpna zmluva – Unikont Slovakia, spol. s.r.o.

26.03.2024 – Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP-NZPO01012024012 -ENVI-PAK, a.s.

26.03.2024 – Rámcová zmluva č. RZ-NZPO01012024/E k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu – ENVI-PAK, a.s.

13.03.2024 – Zmluva o poskytovaní služby č. 29/2024/RSM – Mesto Dubnica nad Váhom

12.03.2024 – Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní prác medzi Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom a TSM, s.r.o.

08.03.2024 – Zmluva o odbere materiálu – Green Gas Corp. S.r.o.

06.03.2024 – Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní odpadov – Brantner Altgas s.r.o.

04.03.2024 – Zmluva na Audit

31.01.2024 – Zmluva č. 1/2024 o zbere plastov -vosku na území mesta Dubnica nad Váhom – Kukučka, n.o.

30.01.2024 – Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o dodávke vody číslo DNV 173/2/2006 – DNV ENERGO, a.s.

17.01.2024 – Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom č. 471/2023/RŽP – Mesto Dubnica nad Váhom

12.01.2024 – Jablotron Security Slovakia s.r.o. – Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb

08.01.2024 – Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb – JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o.