Čierne skládky 2.

2015_10_27-DSC_7865Veľmi ma potešilo že na prvý príspevok o čiernych skládkach v Dubnici nad Váhom zareagovala jedna naša čitateľka a pomocou kontaktného formulára mi poslala tip na ďalší neporiadok priamo v intraviláne mesta. Je to lokalita na opačnom konci Dubnice nad Váhom, na zákrute ulice Kpt. Nálepku, pri radových garážach. Na tomto mieste sú umiestnené dva kontajnery TSM Dubnica nad Váhom na sklo a kontajner na nepotrebné šatstvo, obuv a hračky. Niekomu tento fakt dal pocit že ku kontajnerom môže vykladať aj iný odpad a založil tak čiernu skládku, ktorú musí niekto zo zákona likvidovať. Evidentne ide o majiteľa (ov) garáží, na kope sú staré pneumatiky, zaolejované handry, nejaké rohože z auta, plasty, papier a zmesový komunálny odpad.

Náprava je jasná, čiernu skládku budú musieť zlikvidovať zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom na náklady nás všetkých. Do budúcnosti by pomohla určite všímavosť ostatných majiteľov garáží, prípadne obyvateľov lokality a pokiaľ niekto ukladá, dokonca zvlášť nebezpečný odklad na čiernu skládku, nie je hanbou oznámiť tento fakt kompetetným orgánom. Iné ako mastnú pokutu a odstránenie neporiadku na jeho náklady si takýto človek nezaslúži. Je možné aj monitorovanie miest na ktorých sa opakovane ukladá odpad nedovolene pomocou (dočasného) kamerového systému, alebo fotopasce.