Čierne skládky 3.

Treťou lokalitou ktorú obľubujú ľudia vyhadzujúci smeti mimo miest na to určených je cesta v intraviláne mesta, ktorá vedie medzi Kočkovským kanálom a diaľnicou.
mapa kanálAj tu sa na tvorbe čiernych skládok podpisuje viac faktorov.
Prvým sú ľudia ktorí sa zbavujú odpadu cielene. Je to najmä rôzny stavebný odpad, staré podlahové krytiny, ale aj výsledok upratovanie nejakej pivnice v podobe veľkej zbierky topánok. Zarážajúce je že si tu spravil smetisko aj nejaký „automechanik“. Nemým svedkom toho je všetko čo tu zanechal: staré pneumatiky, bandasky od oleja, veľké množstvo obalov z rôznych filtrov a autosúčiastok, ako aj dielenského vybavenia.

To všetko tróni na kope zo stavebného odpadu, spolu s originál vrecami na separovaný plast, ktoré sú označené logom mesta a TSM Dubnica nad Váhom. Samozrejme, vrecia sú naplnenými plastmi, ktoré zrejme nevyložil pred dom v deň ich zberu a tak ich vyhodil sem, namiesto toho aby ich odovzdal (bezplatne) na stredisku separovaného zberu.
2015_10_23-DSC_7563Druhou skupinou tvorcov kôp nelegálnych skládok je zrejme opäť naša „zlatá mládež“, ktorá si lokalitu vybrala ako miesto svojich žúrok a auto výletov. Množstvo použitých plastových príborov, obalov od nápojov, hamburgerov a odpadu osobného charakteru (hygienické vreckovky, pánske ochrany a podobne) by vedeli rozprávať nejeden zaujímavý príbeh.
Jediným spôsobom ako zabrániť opakovanému znečisťovaniu lokality po vyčistení sú náhodné víkendové kontroly mestskou políciou vo večerných hodinách a umiestnenie záznamového zariadenia (fotopasce), ktoré by dokázalo spoľahlivo usvedčiť bordelárov. Priložené fotografie sú z niekoľkých najviac znečistených miest, v zásade bude treba vyčistiť ale okolie celého úseku od mostu cez kanál až po diaľničný nadjazd.