Nové lavičky a smetné koše v meste

Minulý týždeň a v týchto dňoch naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., osádza po meste nové lavičky a smetné koše. Nahrádzame staré a poškodené, ktorých stav už dosiahol hranicu únosnosti a rentabilitu údržby. Zároveň niektoré osádzame aj na takých miestach, kde doteraz neboli. Doplňujeme a zahusťujeme tak sieť už existujúcich, aj podľa požiadaviek obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.

V inventári tak pribudne 30 nových lavičiek a 12 nových uličných smetných košov. Novinkou bude osadenie 4 košov pre psie exkrementy, ktoré budú vybavené aj plastovými vreckami pre ich zber. Rozmiestňujú sa po námestí sv. Jakuba (od kaštieľa až po kruhový objazd). Tento „experiment“ v našom meste už síce bol a neosvedčil sa, doba však pokročila ďalej a mesto Dubnica nad Váhom opätovne pristúpilo k tomuto variantu, aj na základe ohlasov obyvateľov. To ako sa budú chovatelia psov rozumne správať a efektívne zaobchádzať s plastovými vreckami sa odrazí v budúcnosti, v tom či bude pokračovať osadzovanie takýchto špeciálnych košov na miesta kde to bude potrebné a užitočné.

Medzinárodné majstrovstvá vo varení gulášu

Posledný septembrový deň v Dubnici nad Váhom bol pred obchodným domom ABC prevoňaný dymom z ohnísk a variacim sa gulášom. Konal sa totiž už VIII. ročník medzinárodných majstrovstiev Dubnice nad Váhom vo varení gulášu. Tradíciu, ktorú založil Športový klub cyklistiky. Tento ročník sa k usporiadateľom pridalo aj mesto Dubnica nad Váhom a aj naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Malá, ale milá a príjemná kultúrnospoločenská udalosť, kde primárnym cieľom je stretnutie, či spoznávanie nových priateľov, chvíľka relaxu a dobrej zábavy pre zúčastnených, aj návštevníkov podujatia. Svoj účel splnila nad očakávanie a aké by to boli majstrovstvá, keby nebolo náležite ocenených všetkých desať súťažiacich družstiev účastníckym diplomom.

« z 3 »

Odborná porota vybrala aj „najlepšie“ guláše. Na treťom mieste sa umiestnilo prvý krát sa zúčastniace družstvo zo sídliska Za traťou. Ako druhé sa v silnej konkurencií presadilo družstvo MsNV Dubnica nad Váhom a prvé miesto za najlepší guláš si odnieslo súťažné družstvo z Trenčianskych Stankoviec.

V Dubnici nad Váhom vznikla ďalšia z mnohých  pekných tradícií a veríme, že sa v čase prichádzajúcej jesene opäť spolu zídeme aj na budúci rok.

Dom smútku v novom šate

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. sa od polovice roku 2014 intenzívne podieľa na rekonštrukciách, opravách a výstavbe infraštruktúry nášho mesta. Za tento, pomerne krátky čas máme za sebou už veľa úspešných projektov. Od čiastkových, či celkových opráv chodníkov a ciest, cez výstavbu celej siete nových parkovísk, až po revitalizácie našich škôlok a škôl. Jedna rekonštrukcia, z celej plejády vykonaných, bola pre nás však predsa trochu výnimočná. Svojou náročnosťou, dobou trvania ale aj špecifickými podmienkami. Ide o miesto, ktoré má pre všetkých výnimočnú atmosféru – Dom smútku.

Rekonštrukcia tohto všetkým Dubničanom dobre známeho objektu bola naozaj náročná. Nie len svojim rozsahom, ale najmä tým že veľa zmien a špecifikácií sa doťahovalo takpovediac „za pochodu“, už počas rozbehnutej rekonštrukcie. Druhým faktorom, ktorý značne sťažoval a obmedzoval práce, bol ten, že všetky sa diali bez akéhokoľvek obmedzenia služieb, ku ktorým je Dom smútku určený, s maximálnou ohľaduplnosťou k smútku pozostalých a piete okamihu. Aj z tohto dôvodu sa čas potrebný na rekonštrukciu pretiahol od jesene 2016, až do júla tohto roku.

« z 5 »

Pokračovať v čítaní: Dom smútku v novom šate

Lavička pred OD Máj


Nemusíte mať zrak sokola, aby ste si všimli malú pozornosť, vytvorenú pre Vás z pozostatku smreku, ktorý sme museli začiatkom roka vyrezať. Kúsok invencie a kúsok zmyslu pre recesiu dali vzniknúť lavičke, ktorá iste poteší každého, kto si chce aspoň chvíľku posedieť pred OD Máj, je pre hrajúce sa deti, či návštevníkov susediacej terasy.
Ostáva nám len dúfať, že ľudská zloba, alebo vandalizmus neukončia existenciu lavičky skôr, ako neúprosný zub času ..

Údržba po zime

Ťažisko prác a nasadenie zdrojov našej spoločnosti spočíva za posledných pár týždňov najmä v čistení mesta po posypoch, vykonaných  pri zimnej údržbe komunikácií v meste. Odchod zimy znamená pre nás však aj začiatok opráv a údržby mestského mobiliáru, na ktorom sa podpísalo počasie, vek, alebo (najčastejšie) aj ruky vandalov. Dnes prišiel na radu smetný kôš na autobusovej zastávke v Prejte pred Obecným domom.

S príchodom teplejších a slnečných dní po zime sa začínajú zapĺňať aj detské ihriská.  Je dôležité, aby bola zachovaná na nich bezpečnosť a tak prešli kontrolou pracovníkov mestského úradu. Na základe ich požiadaviek odstraňujeme závady. Asi najčastejšou sú zodrané oká uchytenia húpačiek. Menia sa preventívne, skôr ako môže dôjsť k úrazu. A po každej takejto výmene je dôležité vykonať aj záťažovú skúšku  😉

Brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom

V našom meste má už dlhú a bohatú históriu množstvo akcií v rámci Dubnickej envirojari. Zmyslom tohto snaženia je vyčistenie mesta a okolitej prírody od pozostatkov a čiernych skládok, ktoré tam zanechali neporiadnici.

Jednou z prvých akcií s týmto cieľom v roku 2017 bola aj brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom na Nádrži v Prejte – v kooperácií s TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., keď sme technicky zabezpečili brigádu, následne odviezli a zlikvidovali viac ako tridsať vriec roztriedených plastov, skla a iného odpadu.