Nové lavičky a smetné koše v meste

Minulý týždeň a v týchto dňoch naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., osádza po meste nové lavičky a smetné koše. Nahrádzame staré a poškodené, ktorých stav už dosiahol hranicu únosnosti a rentabilitu údržby. Zároveň niektoré osádzame aj na takých miestach, kde doteraz neboli. Doplňujeme a zahusťujeme tak sieť už existujúcich, aj podľa požiadaviek obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.

V inventári tak pribudne 30 nových lavičiek a 12 nových uličných smetných košov. Novinkou bude osadenie 4 košov pre psie exkrementy, ktoré budú vybavené aj plastovými vreckami pre ich zber. Rozmiestňujú sa po námestí sv. Jakuba (od kaštieľa až po kruhový objazd). Tento „experiment“ v našom meste už síce bol a neosvedčil sa, doba však pokročila ďalej a mesto Dubnica nad Váhom opätovne pristúpilo k tomuto variantu, aj na základe ohlasov obyvateľov. To ako sa budú chovatelia psov rozumne správať a efektívne zaobchádzať s plastovými vreckami sa odrazí v budúcnosti, v tom či bude pokračovať osadzovanie takýchto špeciálnych košov na miesta kde to bude potrebné a užitočné.

Nové lavičky na CI.

5. augusta TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. osadili štyri nové lavičky popri chodníku vedúcemu od kostola sv. Jakuba smerom k obchodnému domu ABC a jednu vedľa autobusovej zastávky pred OC Máj. Moderná konštrukcia, identická s už zabudovanými lavičkami v celom parku od sochy sv. Jána Nepomuckého, popred kaštieľ až k ulici Obrancov mieru (hlavná cesta) nahradí pôvodné betónové, na ktorých sa už podpísal zub času, spolu s vandalmi.