Nové lavičky na CI.

5. augusta TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. osadili štyri nové lavičky popri chodníku vedúcemu od kostola sv. Jakuba smerom k obchodnému domu ABC a jednu vedľa autobusovej zastávky pred OC Máj. Moderná konštrukcia, identická s už zabudovanými lavičkami v celom parku od sochy sv. Jána Nepomuckého, popred kaštieľ až k ulici Obrancov mieru (hlavná cesta) nahradí pôvodné betónové, na ktorých sa už podpísal zub času, spolu s vandalmi.