Dubnická envirojar 2018

21. apríla sa oficiálne začala už tradičná Dubnická envirojar. Jej úlohou je očista mesta a jeho okolia od neporiadku a čiernych skládok. Poslaním je do povedomia občanov zasiať potrebu nutnosti trvalej ochrany nášho životného prostredia. Začiatok celého cyklu akcií sa už tradične spája s Dňom Zeme (22.4.) a končí Svetovým dňom životného prostredia (5.6.)

Pracovne sa však envirojar začala už 11. apríla v zasadačke mestského úradu, na stretnutí predstaviteľov mesta, našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sa do akcie zapájajú. Tradične sú to Dubnický rybári , dobrovoľní hasiči a všetky záhradkárske a chovateľský spolok. Týmto zoznamom však výčet všetkých zúčastnených ani zďaleka nekončí. Do Dubnickej envirojari sa zapájajú aj žiaci Dubnických škôl, rôzne záujmové združenia a organizácie, súkromné firmy a v neposlednom rade aj skupiny občanov, či jednotlivci, ktorým naozaj na našom meste záleží.

« z 5 »

Pokračovať v čítaní: Dubnická envirojar 2018

Brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom

V našom meste má už dlhú a bohatú históriu množstvo akcií v rámci Dubnickej envirojari. Zmyslom tohto snaženia je vyčistenie mesta a okolitej prírody od pozostatkov a čiernych skládok, ktoré tam zanechali neporiadnici.

Jednou z prvých akcií s týmto cieľom v roku 2017 bola aj brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom na Nádrži v Prejte – v kooperácií s TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., keď sme technicky zabezpečili brigádu, následne odviezli a zlikvidovali viac ako tridsať vriec roztriedených plastov, skla a iného odpadu.