Dubnická envirojar 2018

21. apríla sa oficiálne začala už tradičná Dubnická envirojar. Jej úlohou je očista mesta a jeho okolia od neporiadku a čiernych skládok. Poslaním je do povedomia občanov zasiať potrebu nutnosti trvalej ochrany nášho životného prostredia. Začiatok celého cyklu akcií sa už tradične spája s Dňom Zeme (22.4.) a končí Svetovým dňom životného prostredia (5.6.)

Pracovne sa však envirojar začala už 11. apríla v zasadačke mestského úradu, na stretnutí predstaviteľov mesta, našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sa do akcie zapájajú. Tradične sú to Dubnický rybári , dobrovoľní hasiči a všetky záhradkárske a chovateľský spolok. Týmto zoznamom však výčet všetkých zúčastnených ani zďaleka nekončí. Do Dubnickej envirojari sa zapájajú aj žiaci Dubnických škôl, rôzne záujmové združenia a organizácie, súkromné firmy a v neposlednom rade aj skupiny občanov, či jednotlivci, ktorým naozaj na našom meste záleží.

« z 5 »

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. už v piatok 20.4. umiestnila kontajnery a plastové vrecia  na vyzbieraný odpad pre ZO SZZ Orechový háj, Medzihory a Blížne doliny. Od sobotného rána boli k dispozícií dva naše traktory s vlečkami pre rybárov a dobrovoľných hasičov, ktorí čistili potok Dubnička od ZVS-ky až po Záhradkárske centrum u Lukáčov v časti Za traťou. Po obede sa stretla skupinka občanov tejto mestskej časti, pod vedením (a za výdatnej technickej podpory) p. Lukáča, aby dočistila Dubnický potok v jeho poslednom úseku, až po teleso Vážskeho kanála.

Členovia Champion Clubu a ich priaznivci nám v nedeľu po obede predviedli, ako vyzerá PLOGGING – nový škandinávsky trend, ktorý spája beh, drepy a ekológiu. Ide o tradičný beh, pri ktorom sa však človek zastavuje, aby pozdĺž trasy svojho behu zbieral aj odpadky – tentokrát po neporiadnych návštevníkoch Studničky a Ostrého vrchu.

V pondelok a v utorok naši zamestnanci vytriedili a odviezli všetok odpad, ktorý bol vyzbieraný na prvých akciách tohtoročnej Dubnickej envirojari.