Tohtoročné prvé kosenie je najmä nekonečným bojom s počasím.

Ešte nikdy za posledné roky (okrem zimných mesiacov), tak často a pozorne nesledovali zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. predpoveď počasia, ako po tieto týždne. Sme si totiž vedomí, že máme „resty“ v podobe nevykosených lokalít údržby mestskej zelene.

Ak to podmienky čo len trošku dovoľujú, vyrážame – rovnako ako dnes a aj keď len na pár hodín (v prestávkach medzi dažďom), aby sme pokračovali a pokosili čo sa dá. Mokrá, hustá a vysoká tráva kladie značne väčšie požiadavky nie len na fyzický výkon zamestnancov, ale aj na techniku. Pri každom vysypaní koša, ktorý sa plní enormnou rýchlosťou nasekanou biomasou, treba vyškrabávať z útrob mechanizmu veľké množstvo mokrej nabitej trávy, aby bol stroj, aj keď len so zvýšeným výkonom schopný pokračovať v práci.

Počasiu sa rozkázať nedá a predpoveď na nasledujúce dni, dokonca týždeň, nepredpovedá z nášho uhlu pohľadu zásadnú zmenu. Aj preto prosíme Dubničanov o pochopenie a trpezlivosť. Aj keď naši zamestnanci robia čo môžu, zázraky robiť nedokážu. Musia sa prispôsobovať vrtochom počasia.

Dubnická envirojar 2018

21. apríla sa oficiálne začala už tradičná Dubnická envirojar. Jej úlohou je očista mesta a jeho okolia od neporiadku a čiernych skládok. Poslaním je do povedomia občanov zasiať potrebu nutnosti trvalej ochrany nášho životného prostredia. Začiatok celého cyklu akcií sa už tradične spája s Dňom Zeme (22.4.) a končí Svetovým dňom životného prostredia (5.6.)

Pracovne sa však envirojar začala už 11. apríla v zasadačke mestského úradu, na stretnutí predstaviteľov mesta, našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a zástupcov jednotlivých organizácií, ktoré sa do akcie zapájajú. Tradične sú to Dubnický rybári , dobrovoľní hasiči a všetky záhradkárske a chovateľský spolok. Týmto zoznamom však výčet všetkých zúčastnených ani zďaleka nekončí. Do Dubnickej envirojari sa zapájajú aj žiaci Dubnických škôl, rôzne záujmové združenia a organizácie, súkromné firmy a v neposlednom rade aj skupiny občanov, či jednotlivci, ktorým naozaj na našom meste záleží.

« z 5 »

Pokračovať v čítaní: Dubnická envirojar 2018

Veterná smršť vyvracala stromy v meste

Začiatok týždňa poznačil extrémne silný vietor, ktorý spôsobil v meste vyvrátenie väčšieho počtu stromov. Všetky nehody spájal jeden spoločný ukazovateľ – plytko koreniace dreviny. Tento fakt vnucuje prehodnotenie stratégie údržby verejnej zelene a nastoľuje otázky riešenia nevhodných a prerastených drevín v našich uliciach.

Našťastie výčiny extrémneho počasia a vyvrátené stromy nespôsobili žiadnu ujmu na zdraví, alebo na majetku Dubničanov. Pre odstránenie následkov kalamity v čo najkratšom čase naša spoločnosť nasadila všetky dostupné kapacity.

« z 4 »

Jarné kosenie

V čase od mája do októbra je to hlavná náplň strediska údržby verejnej zelene. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide každoročne o monotónnu a opakujúcu sa činnosť, nie je to pravda. Každý rok je špecifický. Ten súčasný nám priniesol hneď z kraja jari vysoké teploty, ktoré znamenali skorý začiatok vegetačného obdobia. Vytiahli zeleň z koreňov do výšky.
Po ňom nasledujúce, dlhotrvajúce obdobie chladnejšieho a hlavne na zrážky veľmi bohatého obdobia, spôsobili divoký rast tráv. Bohužiaľ, práve daždivé počasie nám neumožnilo nastúpiť do terénu tak ako si situácia vyžadovala. Po viac ako troch týždňoch intenzívnych prác na údržbe verejnej zelene, aj s využitím sobôt a práce nadčas, môžeme ale povedať, že sa nám darí postupne sklz v kosení eliminovať a lokality, ktoré zmluvne obhospodaruje naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. postupne vyzerajú tak, ako majú. Možno aj vďaka nášmu novému mladému fanúšikovi a pomocníkovi  😉

« z 2 »

Nový trávnik na CI

Dubnica nad Váhom je jedným z najzelenších miest Slovenska, aj vďaka činnosti našej spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Dnes sa svojho nového a vytúženého trávnika, presnejšie jeho výsevu na plochách poškodených opravami IS, dočkali aj obyvatelia bytového domu č.: 35 na sídlisku CI.

Enviro-jar 2017

Máj je nie len lásky čas, ale aj čas prebúdzania sa prírody do života po zime a čas jarného upratovania. To naše, Dubnické, sa nesie najmä v tradičnej Enviro-jari.

Celomestská akcia, do ktorej sa veľmi intenzívne zapájajú aj TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., sa začala 22. apríla na Deň Zeme a vyvrcholí 5. júna 2017, Svetovým dňom životného prostredia.

Úlohou našej spoločnosti je zabezpečiť množstvo brigád, konaných v rámci celej Enviro-jari, najmä technicky. Či už ide o pracovné a ochranné pomôcky, alebo vrecia na  zber odpadu, ale aj pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, ich odvoz a následnú likvidáciu  vyzbieraného odpadu. Stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou tradičného čistenia potoka Dubnička našimi rybármi a členmi dobrovoľného hasičského zboru, nad ktorým každoročne preberá patronát aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Záhradkári z Pod Zádvorky, Medzihoria, Orechového hája, Doliny, Blížnych dolín, Pod strážou a Lieskovca, ako aj chovatelia z časti pri ZVS si už na našu pomoc zvykli a nevedia si bez nej už ani predstaviť jarnú očistu svojich záhradkárskych kolónií.