Enviro-jar 2017

Máj je nie len lásky čas, ale aj čas prebúdzania sa prírody do života po zime a čas jarného upratovania. To naše, Dubnické, sa nesie najmä v tradičnej Enviro-jari.

Celomestská akcia, do ktorej sa veľmi intenzívne zapájajú aj TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., sa začala 22. apríla na Deň Zeme a vyvrcholí 5. júna 2017, Svetovým dňom životného prostredia.

Úlohou našej spoločnosti je zabezpečiť množstvo brigád, konaných v rámci celej Enviro-jari, najmä technicky. Či už ide o pracovné a ochranné pomôcky, alebo vrecia na  zber odpadu, ale aj pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, ich odvoz a následnú likvidáciu  vyzbieraného odpadu. Stali sme sa neoddeliteľnou súčasťou tradičného čistenia potoka Dubnička našimi rybármi a členmi dobrovoľného hasičského zboru, nad ktorým každoročne preberá patronát aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Záhradkári z Pod Zádvorky, Medzihoria, Orechového hája, Doliny, Blížnych dolín, Pod strážou a Lieskovca, ako aj chovatelia z časti pri ZVS si už na našu pomoc zvykli a nevedia si bez nej už ani predstaviť jarnú očistu svojich záhradkárskych kolónií.