Veterná smršť vyvracala stromy v meste

Začiatok týždňa poznačil extrémne silný vietor, ktorý spôsobil v meste vyvrátenie väčšieho počtu stromov. Všetky nehody spájal jeden spoločný ukazovateľ – plytko koreniace dreviny. Tento fakt vnucuje prehodnotenie stratégie údržby verejnej zelene a nastoľuje otázky riešenia nevhodných a prerastených drevín v našich uliciach.

Našťastie výčiny extrémneho počasia a vyvrátené stromy nespôsobili žiadnu ujmu na zdraví, alebo na majetku Dubničanov. Pre odstránenie následkov kalamity v čo najkratšom čase naša spoločnosť nasadila všetky dostupné kapacity.

« z 4 »