Jarné kosenie

V čase od mája do októbra je to hlavná náplň strediska údržby verejnej zelene. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide každoročne o monotónnu a opakujúcu sa činnosť, nie je to pravda. Každý rok je špecifický. Ten súčasný nám priniesol hneď z kraja jari vysoké teploty, ktoré znamenali skorý začiatok vegetačného obdobia. Vytiahli zeleň z koreňov do výšky.
Po ňom nasledujúce, dlhotrvajúce obdobie chladnejšieho a hlavne na zrážky veľmi bohatého obdobia, spôsobili divoký rast tráv. Bohužiaľ, práve daždivé počasie nám neumožnilo nastúpiť do terénu tak ako si situácia vyžadovala. Po viac ako troch týždňoch intenzívnych prác na údržbe verejnej zelene, aj s využitím sobôt a práce nadčas, môžeme ale povedať, že sa nám darí postupne sklz v kosení eliminovať a lokality, ktoré zmluvne obhospodaruje naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. postupne vyzerajú tak, ako majú. Možno aj vďaka nášmu novému mladému fanúšikovi a pomocníkovi  😉

« z 2 »

Posledné kosenie

Dnešný deň nás zobudil do typicky jesenného počasia – ranným chladom a hmlou. A tak tento rok zrejme už naposledy partia chlapov z TSM vykášala koryto Prejtského potoka a jeho okolie.