Brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom

V našom meste má už dlhú a bohatú históriu množstvo akcií v rámci Dubnickej envirojari. Zmyslom tohto snaženia je vyčistenie mesta a okolitej prírody od pozostatkov a čiernych skládok, ktoré tam zanechali neporiadnici.

Jednou z prvých akcií s týmto cieľom v roku 2017 bola aj brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom na Nádrži v Prejte – v kooperácií s TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., keď sme technicky zabezpečili brigádu, následne odviezli a zlikvidovali viac ako tridsať vriec roztriedených plastov, skla a iného odpadu.