Oznam o zatvorení zberného dvora

Informujeme obyvateľov mesta, že dňa 6. mája 2021 (štvrtok) bude zberný dvor na Nádražnej ulici z technických dôvodov zatvorený.

Občanom bude opätovne k dispozícii od piatku 7. mája 2021 v rámci
štandardných otváracích hodín.

Obyvateľom mesta ďakujeme za porozumenie.

Jarný zvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta aj v tomto roku organizujú mimoriadny zvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk a mestských častí. Ak máte o službu záujem, jednoducho sa nahláste na telefónnych číslach do štvrtka 29. apríla.

Pokiaľ sa chcete zbaviť veľkých elektrospotrebičov, napríklad chladničiek, práčok, sporákov, televízorov, ale aj farieb, olejov či starých hnojív, nahláste sa do 29. apríla 2021 na telefónne čísla 0907 896 487 alebo 0908 797 237. V súlade s uvedeným harmonogramom, ktorý je súčasťou plagátu v prílohe článku, mesto odvezie tento druh odpadu od obyvateľov, ktorí sa vopred nahlásili.

Veľký elektroodpad či nebezpečný odpad môžu občania odovzdávať bezplatne počas celého roka na zbernom dvore. Na malý elektroodpad a batérie sú k dispozícii špeciálne červeno-biele nádoby, ktoré môžu Dubničania nájsť v deviatich lokalitách.

Zber záhradných bioodpadov v meste Dubnica nad Váhom

Lokalita 3 : 29.3.2021

 • Sídlisko Centrum I + ul. Kollárová
 • Nad Kostolom + ul. Školská
 • Cintorínska+Nádražná
 • 105 Bytovka + ul. A. Kmeťa
 • Šafárikova+Moyzesova
 • Nad Zábrehom
 • Ul. Pionierska+Bratislavská

 

Lokalita 4: 29.3.2021

 • Sídlisko Centrum III + Pod hájom
 • Ul. Partizánska (bytové domy)
 • Ul. Fándlyho

 

Lokalita 2: 12.4.2021

– Sídlisko Pod kaštieľom

– Dolné Kolonky (od ul. J. Kalinčiaka

   po ul. Kpt. Nálepku a ul. Športovcov)

– Horné Kolonky (od ul. ČSA po    Partizánsku)

– Háje + Kvášovec

 

Lokalita 5: 19.4.2021

 • Sídlisko Centrum II + ul. Štúrova
 • Prejta

 

 

Lokalita 1: 26.4.2021

– časť „Za železničnou traťou“ 

   (smerom na Bolešov)

 

 

Konáre treba narezať na dlžku max. 1 meter a zviazať. Lístie, trávu, kvety a iné drobné bioodpady uložte do vriec a nemiešajte to prosím s konármi.

 

Ďakujeme