V apríli sa uskutoční bezplatný zvoz elektroodpadu zo sídlisk, lokality môžete nahlasovať do 14. apríla

Bezplatný zvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu môžu obyvatelia nahlasovať na uvedené kontakty do štvrtku 14. apríla 2022. Zvoz sa uskutoční len v tých lokalitách, ktoré boli telefonicky nahlásené.

Mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta poskytuje obyvateľom možnosť zbaviť sa nepoužívaného či nefunkčného elektroodpadu zo svojich domácností. „Elektroodpad a nebezpečný odpad budeme zbierať postupne v predposledný aprílový týždeň podľa vopred stanoveného harmonogramu. Obyvateľov však upozorňujeme, že technické služby mesta odvezú tento druh odpadu len z lokalít od obyvateľov, ktorí sa vopred telefonicky nahlásili,“ upresnila konateľka technických služieb mesta Vladimíra Klačanská.

Obyvatelia, ktorí chcú využiť službu bezplatného zvozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa môžu nahlásiť na telefónne čísla +421 907 896 487 alebo +421 908 797 237 do štvrtku 14. apríla 2022.

Veľký elektroodpad a nebezpečný odpad môžu obyvatelia bezplatne odovzdávať počas celého roka na zbernom dvore, ktorý sídli na Nádražnej ulici. Na malý elektroodpad a batérie sú v meste rozmiestnené červeno-biele kontajnery.