OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 bude počas štátneho sviatku dňa 5.7.2022 (t.j. utorok) zatvorený.

Otvoríme opäť v stredu dňa 6.7.2022.

   Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.