OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že dňa 16.6.2022 (t.j.štvrtok) bude zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 v Dubnici nad Váhom z technických príčin zatvorený.

Otvoríme opäť v piatok dňa 17.6.2022.

Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.