OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na ul. Športovcov budú počas štátneho sviatku dňa 15.9.2022 (t.j. štvrtok) zatvorené.

Otvoríme opäť v piatok dňa 16.9.2022.

Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.