Čierna skládka a vyčistenie bývalej práčovne

Za približne dva roky fungovania našej web stránky sme sa už viac krát venovali čiernym skládkam. Vznikajú všade. Či už priamo v meste Dubnica nad Váhom, alebo v jeho tesnom okolí. V drvivej väčšine je na vine hlúposť, arogancia a nevychovanosť niektorých našich spoluobčanov. Mnohé majú na svedomí ale aj cezpoľní návštevníci, dochádzajúci do nášho mesta za prácou, alebo zábavou. Podľa štruktúry skládky poznať, či za jej vznikom stojí veľké upratovanie rodinného domu s garážou, podnikavec ktorý sa vždy po prestavbe jadra u zákazníka snaží zbaviť stavebného odpadu a maximalizovať si zisk na úkor nás všetkých v okolitej prírode, alebo je výsledkom notorickej lenivosti a nevyužitia možnosti zbaviť sa odpadu bezplatne na zbernom dvore. Veľmi častou príčinou vzniku čiernej skládky je aj „pôsobenie“ skupiny neprispôsobivých spoluobčanov, či bezdomovcov v jej tesnom okolí.

A práve objekt bývalej práčovne, po tom ako bola zmarená snaha vedenia mesta v minulých volebných obdobiach (skupinou poslancov mestského zastupiteľstva) o revitalizáciu tohto areálu do podoby nového zberného dvora za peniaze z eurofondov, sa stal miestom takéhoto „pôsobenia“. Stal sa útočiskom množstva bezdomovcov a miestom nerušeného užívania lacného vína a najprimitívnejších omamných látok. Umožnila to poloha takmer mimo všetkého diania v meste, rozľahlosť areálu, ukončenie podnikateľských aktivít, ale aj pozabudnutie správcu mestského majetku na túto lokalitu. Za ten čas celá budova trpela postupnou devastáciou a stala sa z nej jedna obrovská čierna skládka.

« z 2 »

Pokračovať v čítaní: Čierna skládka a vyčistenie bývalej práčovne

Brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom

V našom meste má už dlhú a bohatú históriu množstvo akcií v rámci Dubnickej envirojari. Zmyslom tohto snaženia je vyčistenie mesta a okolitej prírody od pozostatkov a čiernych skládok, ktoré tam zanechali neporiadnici.

Jednou z prvých akcií s týmto cieľom v roku 2017 bola aj brigáda SRZ MsO Dubnica nad Váhom na Nádrži v Prejte – v kooperácií s TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., keď sme technicky zabezpečili brigádu, následne odviezli a zlikvidovali viac ako tridsať vriec roztriedených plastov, skla a iného odpadu.

Neporiadok v meste

Problém čistoty nášho mesta je veľmi často pretriasaný problém na sociálnych sieťach. Vždy sprevádzaný nejakou tou akčnou fotografiou, bohato ilustrujúcou popisovanú situáciu. Samozrejmosťou sú niekedy aj značne zjednodušené komentáre, či poznámky k skutočnému stavu, typu „za to môžu TSM“.

Omyl.

Za to nemôžu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ani žiadna iná organizácia, mesto samotné, či jeho samospráva. Môžeme si  za to sami.

2015_04_18_DSC1143

Pokračovať v čítaní: Neporiadok v meste

Brigáda na vyčistenie lokality popri sídlisku C. I.

Tráviť nedeľné dopoludnie sa dá akokoľvek. Členovia 8. oddielu SB Považan sa už po niekoľký krát v tomto roku rozhodli prispieť k čistote v našom meste a jeho okolí zbieraním odpadu po neporiadnych občanoch. Dnes svoju pozornosť zamerali na pás zelene, ktorý sa tiahne v širokom oblúku od kostola sv. Jakuba, lemuje celé sídlisko C I. pod garážami a základnou školou a popod Autocentrum Suchánek sa tiahne až k objektu bývalej Stavoindustrie.

mapa_SBCelý priestor je husto zarastený vegetáciou a tvorí ho veľmi prudký svah, bohužiaľ okrem bujnej  vegetácie aj plný odpadu. V zásade predstavuje jednu veľkú čiernu skládku. Aj preto sa ho členovia Dubnického oddielu SB rozhodli vyčistiť. Oslovili viac organizácií v meste, buď priamo susediacich s čistenou lokalitou, alebo zaoberajúcich sa ekológiou a enviromentálnou výchovou. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. im pomoc neodmietla a v plnej miere vyhovela ich požiadavke. Poskytla im materiálnu a technickú pomoc v podobe ochranných rukavíc a plastových vriec. Samozrejmosťou je pre nás aj následný odvoz vyzbieraného odpadu a jeho likvidácia.

Necelá desiatka mladých ľudí, tvorená členmi 8. oddielu SB a veselou partiou dievčat, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú, od 9 do 14 hodiny v naozaj ťažkom teréne vyzbierala a aj vynosila k novému cintorínu, okrem iného cca 30 vriec odpadu. Úsek ktorý sa im podarilo vyčistiť je síce len malou časťou celej lokality, ale predsavzatie prísť aj nabudúce a pokračovať by malo byť výzvou aj pre oslovených, ktorí pomoc vyčistiť túto časť Dubnice nad Váhom odmietli. Malo by byť výzvou a mementom aj pre obyvateľov sídliska C. I. a majiteľov garáží, ktorí k neporiadku prispeli.

« z 3 »

Neporiadok na stojisku smetných nádob pri zdravotnom stredisku.

Keď sme približne pred dvoma týždňami uverejnili reakciu na preplnené kontajnery na Kollárovej ulici, mysleli sme že bude na dlhší čas od kritických slov pokoj. Bohužiaľ dnes prišiel podnet od našich zamestnancov zvážajúcich veľkoobjemový odpad, ktorý sa týkal chronicky problémového stojisko zberných nádob pri zdravotnom stredisku.

Doteraz sa so železnou pravidelnosťou vždy po zbere veľkoobjemu a po zlikvidovaní načierno povykladaného odpadu za kontajnermi vždy objavil nový. Vyhodený nábytok, dvere, či nejaký podobný zostatok po domácom majstrovi, alebo prestavbe v byte už po pár dňoch, niekedy doslova po pár hodinách opäť krášlil túto lokalitu v centre mesta. A naši ľudia ho s rovnakou vytrvalosťou už v takmer pravidelných intervaloch odvážali.
2016_06_22-DSC_1572Dnes bola ale snaha o vyčistenie tohto miesta iná. Nie že by chýbala poriadna kopa rôznych rároh. Naopak. Bolo ich dosť, ale miesto zdobilo – a ešte aj teraz zdobí, nakoľko zamestnanci zvážajúci veľkoobjemový odpad neboli na takúto eventualitu pripravení  a vybavení – poriadne množstvo zmesového odpadu, ktorý patrí jednoznačne iba do čiernych nádob a je vyvážaný priamo na skládku. Nejedná sa o náhodu, ale o neuveriteľnú aroganciu, keď sa niekomu nechce už ani otvárať veko kontajnera a vhodiť odpad doň. Jednoducho ho pohodí za smetné nádoby do trávy medzi stromy. Igelitové tašky a vrecia do smetného koša plné nevytriedeného zapáchajúceho odpadu, množstvo detských plienok, zostatky potravín, šupy zo zemiakov, kartón, sklené fľaše… Nad tým všetkým v mraku zápachu, priamo na slnku a v teplote atakujúcej tridsiatku kraľoval obrovský kŕdeľ múch.

Je smutné že niekto kto má malé dieťa sa správa takto hlúpo a arogantne, znečisťuje svoje tesné okolie, v ktorom možno už za rok, či dva sa bude hrať jeho vlastný potomok. Tento človek (či ľudia) bez charakteru a ohľaduplnosti sa Bohu žiaľ skrývajú v anonymite mesta. Zaslúžili by si byť identifikovaní a náležite odmenení už aj pre to, že na ich lajdáckosť doplácame, a nie len finančne my všetci.

Čierne skládky

.. vznikajú v meste a jeho okolí ako huby po daždi. Momentálne ich máme v meste niekoľko (a už je v pláne aj ich likvidácia). Tu sa niekto zbavil starého kusu nábytku, tam niekto vyhodí dvere po rekonštrukcií, či už nepotrebný kočík alebo matrac z postele. Celé to vyvoláva domino efekt a okamžite sa nájdu iní, čo prikladajú na kopu.
Niektoré skládky nahlásia sami občania. Veľa z nich oznámi mestská polícia a mnoho z nich objavia aj samotní zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom pri pravidelnej obhliadke,  či zbere komunálneho a separovaného odpadu. Jedno majú ale spoločné. Ich likvidácia ide na úkor nás všetkých, zo spoločnej mestskej kasy.

Aj preto by sme mali byť voči okoliu a ľuďom ktorí sa správajú k nemu arogantne všímavejší. Upozorniť ich že takýto odpad patrí buď do zvozu veľkoobjemového odpadu, alebo priamo na zberný dvor. Riešením je aj oznámenie vinníka poriadkovým orgánom mesta. Nejde len o estetické hľadisko. V neposlednom rade ide aj o hygienické dôvody, či bezpečnosť hrajúcich sa detí. Veď možno aj práve kvôli kusom vyhodeného nábytku, ktoré sa povaľujú okolo zberných nádob na komunálny odpad sa v Dubnici nad Váhom darí plošticiam, ktoré v ňom tak radi prebývajú.