Čierne skládky

.. vznikajú v meste a jeho okolí ako huby po daždi. Momentálne ich máme v meste niekoľko (a už je v pláne aj ich likvidácia). Tu sa niekto zbavil starého kusu nábytku, tam niekto vyhodí dvere po rekonštrukcií, či už nepotrebný kočík alebo matrac z postele. Celé to vyvoláva domino efekt a okamžite sa nájdu iní, čo prikladajú na kopu.
Niektoré skládky nahlásia sami občania. Veľa z nich oznámi mestská polícia a mnoho z nich objavia aj samotní zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom pri pravidelnej obhliadke,  či zbere komunálneho a separovaného odpadu. Jedno majú ale spoločné. Ich likvidácia ide na úkor nás všetkých, zo spoločnej mestskej kasy.

Aj preto by sme mali byť voči okoliu a ľuďom ktorí sa správajú k nemu arogantne všímavejší. Upozorniť ich že takýto odpad patrí buď do zvozu veľkoobjemového odpadu, alebo priamo na zberný dvor. Riešením je aj oznámenie vinníka poriadkovým orgánom mesta. Nejde len o estetické hľadisko. V neposlednom rade ide aj o hygienické dôvody, či bezpečnosť hrajúcich sa detí. Veď možno aj práve kvôli kusom vyhodeného nábytku, ktoré sa povaľujú okolo zberných nádob na komunálny odpad sa v Dubnici nad Váhom darí plošticiam, ktoré v ňom tak radi prebývajú.